Πνευματικὸς Ἀγώνας

Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι νὰ γίνουμε τέλειοι καὶ ἅγιοι. Νὰ ἀναδειχθοῦμε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ καὶ κληρονόμοι τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἂς προσέξουμε μήπως, γιὰ χάρη τῆς παρούσας ζωῆς, στερηθοῦμε τὴ μέλλουσα, μήπως, ἀπὸ τὶς βιοτικὲς φροντίδες καὶ μέριμνες, ἀμελήσουμε τὸ σκοπὸ τῆς ζωῆς μας. Ἡ νηστεία, ἡ ἀγρυπνία καὶ ἡ προσευχὴ […]

Όλο το άρθρο

Βρίσκεται η Εκκλησία σε διωγμό και δεν το γνωρίζουμε;

    Δρ Τσακαλίδης Γεώργιος        Θεολόγος-Θρησκειοπαιδαγωγός Λευκόβρυση Κοζάνης, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020. Γιορτή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Περί τους τριάντα πιστοί έχουν συγκεντρωθεί στον ι. Ναό του Αγίου Νικολάου και παρακολουθούν με ευλάβεια τον όρθρο, ο οποίος βρίσκεται στις καταβασίες. Ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένστολος και ένοπλος αστυνομικός. Στην […]

Όλο το άρθρο

”Η Ἐκκλησία θά διωχθῇ & οἱ ναοί θά κλείσουν. Ἐκκλησία κατακομβῶν…”

Μητροπολίτης Αυγουστίνος Καντιώτης Ἔ, φεύγουμε κ᾿ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπελαμβάναμε ὡρισμένα προνόμια σὲ ὡρισμένας ἐποχὰς καὶ εἶχε μερικὴ ἐλευθερία.  Φεύγουμε πλέον ἀπό τό σχῆμα αὐτό τῆς Ἐκκλησίας, καί μπαίνομε στό σχῆμα τῶν κατακομβῶν. Tότε πλέον, ὄχι μόνο τροπικῶς, ἀλλὰ καὶ τοπικῶς θὰ χωριστοῦμε. Καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ διωχθῇ· καὶ οἱ ναοὶ […]

Όλο το άρθρο

ΒΡΗ­ΚΑ ΤΟΝ ΧΡΙ­ΣΤΟ!!!

              «Αὔ­ρι­ο τό πρω­ΐ», ἄρ­χι­σε νά λέ­ει ὁ ­χει­ρουρ­γός, «θά σοῦ ἀ­νοί­ξω τήν ­καρ­δι­ά». _ Ὦ, γι­α­τρέ, εἶ­πε ὁ μι­κρός ἀ­σθε­νής, θά βρεῖς τόν ΧΡΙ­ΣΤΟ ἐ­κεῖ! Ὁ γι­α­τρός ἔ­κα­νε πώς δέν ἄ­κου­σε καί συ­νέ­χι­σε: _ Θά τήν ἀ­νοί­ξω τήν καρ­δι­ά σου γι­ά νά δῶ τί ζη­μι­ά ἔ­χει γί­νει… _ Ναί, […]

Όλο το άρθρο

Προσευχή… σέ καιρούς ἀπαράκλητους

 Μαρία  Μουρζᾶ Εἶναι μέρες ἀνήλιαγες Εἶναι νύχτες ἀσέληνες Καιροί ἀπαράκλητοι… Φῶς πουθενά.  Τότε οἱ εὐφυεῖς, οἱ ἀσκημένοι, οἱ ἔχοντες τήν ἐλπίδα τους στόν Θεό, σταματοῦν νά κινοῦνται ὁριζοντίως. Παύουν νά χτυποῦν τίς πόρτες τῶν ἀνθρώπων καί νά ζητοῦν τήν ἐξ ἀνθρώπων βοήθεια. Οἱ εὐφυεῖς τότε ἀνοίγουν τά συναξάρια τῆς Ἐκκλησίας καί μαθητεύουν στίς ζωές τῶν […]

Όλο το άρθρο

Ω γλυκυτάτη, και πράγμα και όνομα, Μαριάμ,δεν ημπορώ να χορτάσω τους επαίνους των μεγαλείων σου!

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Από την “Ερμηνεία εις την ενάτην Ωδήν της Παρθένου και Θεοτόκου Μαρίας”  Ω  γλυκυτάτη, και πράγμα και όνομα, Μαριάμ, τι πάθος είναι τούτο, όπου αισθάνομαι εις τον εαυτόν μου;  Εγώ δεν ημπορώ να χορτάσω τους επαίνους των μεγαλείων σου!  Όσον γαρ περισσότερον τα επαινώ, τόσον περισσότερον τα ορέγομαι, και ο πόθος μου […]

Όλο το άρθρο