TO ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΦΙΛΟΙ ΙΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΒΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»

Uncategorized

 

Τήν Κυριακή 31 Ὀκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε ἡ τακτική ἐτήσια Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου «Φίλοι Ἱεροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Πενταλόφου Παιονίας» στό φερώνυμο Ἱερό Κοινόβιο. Μετά τήν θεία Λειτουργία, ἡ Γενική Συνέλευση ἔλαβε χώρα στήν αἴθουσα τοῦ μεγάλου Ἀρχονταρικιοῦ, τηρουμένων τῶν ἀπαραίτητων ὑγειονομικῶν μέτρων. Ἐξ αἰτίας τῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦσαν τόν Ἰανουάριο τοῦ 2021 εἶχε ἀναβληθεῖ γιά εὔθετο χρόνο.

Κατά τήν προσφώνησή του ὁ σεβαστός Καθηγούμενος Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π.Χρυσοστόμος Β΄, εὐχαρίστησε τά μέλη τοῦ Συλλόγου καθώς καί τά μέλη τοῦ ἀπερχομένου διοικητικοῦ συμβουλίου εἰδικότερα, πού στάθηκαν δίπλα στό μοναστήρι σέ τοῦτες τίς πρωτόγνωρες καί δύσκολες συνθῆκες. Μεταξύ ἄλλων ἀνέφερε καί τά παρακάτω:  «Ὁ πυρήνας τῆς ζωῆς τῶν δύο μονῶν, πού εἶναι ἡ θεία Λειτουργία, κρατήθηκε ἀλώβητος, μέ τήν εὐχή τοῦ ἐν οὐρανοῖς Γέροντά μας. Καί ἐσεῖς, πιστοί Κυρηναῖοι, σηκώσατε μαζί μας τόν σταυρό τοῦ Χριστοῦ, καί συνεχίζετε νά τόν σηκώνετε».

«Ὅλα αὐτά πού συμβαίνουν, ὁ Θεός ἐπιτρέπει νά συμβοῦν γιά νά δοκιμάσουν τήν πίστη μας, πόσο ἀληθινή ἤ κάλπικη εἶναι. Πόσο ἐμπιστευόμαστε τόν Χριστό ἤ πόσο νομίζουμε πώς Tόν ἐμπιστευόμαστε. Ὅλα αὐτά συμβαίνουν ὡς γυμνάσια ὄχι γιά τούς πολλούς, ὅπως λέγαμε καί ἄλλη φορά, ἀλλά γιά μᾶς τούς λίγους, ἐμᾶς πού ἔχουμε τήν αἴσθηση ὅτι εἴμαστε τό λῆμμα, τό ποίμνιο τό μικρό, γι᾿ αὐτό πού προσευχήθηκε ὁ Χριστός μας στήν Κυριακή Προσευχή.  Ἐμεῖς λοιπόν ἄς διορθωθοῦμε, ἄς γίνουν ὅλα αὐτά αἰτία νά βάλουμε ἀρχή γιά μετάνοια. Καί ἄν ἔτσι κάνουμε, τότε νά ξέρετε θά κάμψουμε τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, θά κάμψουμε τήν φιλανθρωπία Tου καί σύντομα θά μᾶς ἐπισκεφθεῖ. Καί σύντομα μ᾿ ἕνα φύσημά Tου ὅλα αὐτά πού ζοῦμε θά ἐξαφανιστοῦν».

Σέ μιά ἀποστροφή τοῦ λόγου του, εἶπε καί τά ἑξῆς: «Ἄς θυμηθοῦμε μερικά σοφά, ἐμπνευσμένα λόγια τοῦ Γέροντά μας γιά αὐτά πού ζήσαμε, γιά αὐτά πού ζοῦμε καί γιά αὐτά πού θά ᾿ρθοῦν. Ἔλεγε ὁ Γέροντας: “Καί νά ξεύρετε ὅτι ὅσος πόλεμος καί νά γίνει, ἕνα νά γνωρίζετε, ὅτι τελικά τοῦ Θεοῦ θά γίνει. Καί νά μή φοβούμεθα. Τελικά τοῦ Θεοῦ θά γίνει, ἀρκεῖ ἐμεῖς σταθεροί νά μείνουμε. Γι᾿ αὐτό σᾶς παρακαλῶ πάρα πολύ: Τήν ἑνότητα τῆς πίστεως καί τήν Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος αἰτησάμενοι ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα”».

Κλείνοντας τόν λόγο του ὁ σεβαστός Γέροντας κατέληξε λέγοντας: «Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ ὅλους, εὔχομαι νά συνεχίσετε ὅλῃ ψυχῇ καί καρδίᾳ νά εἶσθε κοντά στόν Χριστό καί κοντά μας καί μέ τήν εὐχή τοῦ πατέρα μας, νά ἀνταπεξερχόμεθα σέ ὅλες τίς ἀναφυόμενες δυσκολίες».

Ἀκολούθησε ἡ ἀνάγνωση τῆς ἐκθέσεως Πεπραγμένων, τοῦ Ἀπολογισμοῦ παρελθόντος ἔτους, ἡ Ἔκθεση τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καθώς καί ὁ Προϋπολογισμός τοῦ ἔτους 2021. Ἅπαντα τά ἀναγνωσθέντα ἐγκρίθηκαν ὁμοφώνως ἀπό τήν Γενική Συνέλευση. Στή συνέχεια διεξήχθησαν ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου γιά τήν τριετία 2021-2023. Ἀπό τίς ἐκλογές καί τήν συνακόλουθη κατανομή τῶν ἀξιωμάτων προέκυψε ἡ ἀκόλουθη σύνθεση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου:

Πρόεδρος ὁ κ.Συρόπουλος Σισμανίδης (Κιλκίς)

Ἀντιπρόεδρος ὁ κ.Κωνσταντῖνος Προδάνης (Γουμένισσα)

Γραμματέας ὁ κ.Πέτρος Ζδρώζης (Θεσσαλονίκη)

Ταμίας ὁ κ.Βασίλειος Μήτκας (Γιαννιτσά)

Μέλος ὁ κ.Χρῆστος Χατζηγεωργίου (Γερακώνα Παιονίας)

 

Μετά τήν ἐκλογή ὁ σεβαστός Γέροντας συνεχάρη τά μέλη τοῦ νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί εὐχήθηκε ὁ Θεός νά τούς χορηγεῖ ὑγεία καί δύναμη ὥστε νά ἐπιτελοῦν μέ ἐπιτυχία τά καθήκοντα πού τούς ἀνέθεσε ἡ Γενική Συνέλευση. Αὐτά δέν εἶναι ἄλλα ἀπό τήν διαρκῆ μέριμνα καί ἐνδιαφέρον γιά τήν πρόοδο τοῦ Συλλόγου, τήν συνεχῆ καί ἄρρηκτη συνεργασία μέ τό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου καί τήν συμπαράσταση στό πολυσχιδές ἔργο του, ἔργο πού ξεκίνησε ὁ ἀοίδιμος Κτήτωρ καί πρῶτος Καθηγούμενος τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, ὁ ἐν οὐρανοῖς πλέον αὐλιζόμενος καί ἐν τῷ φωτί τοῦ Χριστοῦ ἀναπαυόμενος, ἀείμνηστος Γέροντας Χρυσόστομος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *