Τὰ ἐπίχειρα τῆς σκληρότητάς σας θὰ πέσουν πολὺ βαριὰ στὶς δικές σας πλάτες!

Uncategorized

Σάββας Ἠλιάδης δάσκαλος

Καὶ μὴ χειρότερα! Ναί! Στὴν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία ἀναφέρομαι, ἡ ὁποία ταυτίζεται μὲ τὸν κόσμο, ἂν καὶ σύμφωνα μὲ τὴν διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ πρὸς τοὺς Ἀποστόλους, τῶν ὁποίων διάδοχοι εἶναι αὐτοί, δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ εἶναι τοῦ κόσμου.

Καί, γιὰ νὰ κάνουμε τὸν λόγο εὐαγγελικὸ καὶ ξεκάθαρο: Ποῦ εἶναι τοποθετημένος ὁ Λύχνος αὐτὸς καθ’ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς δοκιμασίας; Λάμπει καὶ φωτίζει τῆς γῆς τὰ πέρατα, τοποθετημένος ἐπὶ τὴν λυχνίαν; Ἢ μήπως ἔχει τεθεῖ ὑπὸ… τὸν μόδιον καὶ ἀκολουθεῖ τὸ ρεῦμα τοῦ ἀποχριστιανισθέντος καὶ ἀπανθρωπισθέντος κόσμου; Ὑπάρχουν μάτια, ὑπάρχουν ψυχὲς ποὺ βλέπουν τὴν ποιμαίνουσα Ἐκκλησία νὰ λάμπει μέσα στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, νὰ δαχτυλοδείχνεται καὶ νὰ προστρέχουν στὴν ἀγκαλιά της γιὰ παρηγοριὰ, ἄνθρωποι τῶν ὁποίων δοκιμάζεται ἡ συνείδηση, ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ ἀπειλεῖται ἡ προσωπική τους ἐλευθερία; Ρωτῶ, ἂν ὑπάρχουν!

Δὲν “ὑπερέχουν” σὲ τίποτε; Οὐδόλως “ὑπερυψοῦνται”; Ἁπλῶς, λιμνάζουν, κρυμμένοι πίσω ἀπὸ τὴν ἀφερέγγυα ἐγγύηση τῆς ἐπιστήμης καὶ τὸν σκληρὸ βούρδουλα τοῦ Καίσαρα καὶ ὅλοι μαζὶ στὸν βοῦρκο τοῦ παραλογισμοῦ; Ρωτάω!

Κατόπιν ἀποφάσεως συνόδου ὑπὸ μορφὴν παρασυναγωγῆς, ζητοῦν ἀδιάκριτη ὑπακοή! Ὄχι στὸ θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ στὸ θέλημα τοῦ ἀγνώστου Χ! Ἀπόλυτη σύμπλευση μὲ τὶς ἀνθρώπινες πονηρὲς καὶ ἔμπονες γιὰ τὸν λαὸ ἐπινοήσεις καὶ μεθοδεύσεις, δίχως οὐράνιες διεξόδους, δίχως ἀνοίγματα πρὸς τὸ αἰώνιο! Οἱ πλεῖστοι ἐπίσκοποι σιωποῦν, θαρρεῖς καὶ ὅλα ὅσα συμβαίνουν γύρω τους εἶναι χριστοκεντρικά, ἠθικά, φιλάνθρωπα! Παροπλισμένοι στὰ κονάκια τους, φυλάγονται ἀπὸ τὸν μεγάλο κίνδυνο, ξεχνώντας πὼς τὰ πνευματικά τους παιδιὰ χτυπιοῦνται ἀλύπητα ἀπὸ τὸ σύστημα καὶ ζητοῦν παρηγοριὰ καὶ κατανόηση! Δὲν εἶναι ὅλες οἱ ψυχὲς τὸ ἴδιο! Καθεμία ἔχει τὴν δική της σύνθεση, εἶναι ξεχωριστὸ ἀγαπημένο πλάσμα τοῦ Θεοῦ καὶ σὲ μία τέτοια δοκιμασία χρειάζεται ἐξατομικευμένη προσέγγιση!

Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει ἀδιέξοδο στὴν πίστη!!! Εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει ἀδιέξοδο στὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ; Ἂς ρωτήσουν τοὺς ἁγίους. Ἐπίσκοπος σημαίνει σταυρός, θυσία, μαρτύριο, θάνατος, γιὰ χάρη τῆς Ἀλήθειας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός!

Καὶ τί λέει ἡ Ἀλήθεια; Βλέπεις τὸν ἀδελφό σου νὰ κλαίει σιωπηλὰ καὶ τὸν κοιτᾶς ἀπαθῶς, λέγοντάς του: “Ἢ ἐμβόλιο ἢ τάφος”; Καὶ δὲν ντρέπεσαι γιὰ τὸν λόγο σου αὐτόν; Δὲν συστέλεσαι ἐλεγχόμενος ἀπὸ τὴν ἰδιότητα ποῦ φέρεις; Ρίχνεις σφαῖρες στὴν καρδιά του καὶ φεύγεις ἥσυχος πῶς ἔκανες τὸ καθῆκον σου; Ἀλλὰ κι ἂν ἔφτασες μέχρι ἐκεῖ, μέχρι τὸ “καθῆκον”, ἀπέχεις ἀπείρως ἀπὸ τὸ νὰ κάνεις πράξη τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη! Καὶ εἶσαι καὶ λέγεσαι ποιμένας, πατέρας στὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ; Ντροπή σου!

Θὰ πονέσουν, θὰ πεινάσουν, θὰ ἐξουθενωθοῦν πολλὲς ψυχές. Ἀλλὰ ἡ ἀποπληρωμὴ αὐτοῦ τοῦ μαρτυρίου τους θὰ γίνει ἀπὸ τὴν “ἀφεντιά” σας, δεσποτάδες! Καὶ θὰ ἔχει βαριὰ ἐπιτόκια καὶ τόκους!

Δὲν χρειάζεται νὰ εἶναι κάποιος προφήτης, γιὰ νὰ βγάλει συμπεράσματα, διότι λειτουργοῦν οἱ ἀπαράβατοι πνευματικοὶ νόμοι.

Καλὴ ἀφύπνιση καὶ ἐπιστροφή! Κάτι τὸ ὁποῖο φαίνεται αὐτὴ τὴν στιγμὴ δύσκολο ἀνθρωπίνως καὶ τὸ ὁποῖο θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχετε κάνει ἀπὸ καιρό!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.