Δέκα πράγματα πού ἔχουμε διδαχθῆ κατά τήν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος/Covid

Uncategorized

Ὁρῖστε δέκα πράγματα πού ἔχουμε μάθη κατά τήν διάρκεια τοῦ πραξικοπήματος/Covid :

1.  Τό πολιτικό μας σύστημα εἶναι ἀπελπιστικά διεφθαρμένο. Σχεδόν ὅλοι οἰ πολιτικοί εἶναι ἀπελπιστικά δεφθαρμένοι. Δέν μπορεῖτε νά ἐμπιστευτεῖτε κανένα πολιτικό κόμμα. Ὅλοι ἔχουν ἐξαγορασθῆ ἤ ὅλοι μποροῦν νά ἐξαγοραστοῦν.

2. Ἡ δημοκρατία εἶναι ἔνα παραμύθι. Ἦταν ἕνα παραμύθι γιά πάρα πολύ καιρό. Ποτέ δέν θά ὑπάρξῃ πραγματική δημοκρατία ὅταν τό χρῆμα καί ἡ ἐξουσία ἰσοδυναμοῦν στό ἴδιο πρᾶγμα.

3. Τό Σύστημα δέν θά πάψῃ ποτέ νά διατηρῇ τήν δύναμίν του καί, ἐάν εἶναι δυνατόν, θά αὐξάνῃ τά ἐπίπεδα ἐλέγχου καί ἐκμεταλλεύσεώς του. Δέν ἔχει πρόβλημα. Κανένα ψέμα δέν εἶναι ὑπερβολικά ἐξωφρενικό, οὔτε ἡ ὑποκρισία ὑπερβολικά ἐμετική, οὔτε ἡ θυσία τῶν ἀνθρώπων τόσο μεγάλη. 

4.Τά φερόμενα ὡς ῥιζοσπαστικά κινήματα δέν εἶναι καθόλου τέτοια. Ἀπό ὅποια πλευρά κι’ ἄν προέρχονται καί ἰσχυρίζονται πώς ἐπιτίθενται στό Σύστημα ἁπλῶς προσποιοῦνται καί χρησιμεύουν γιά νά διοχετευθοῦν οἱ δυσαρέσκειες σέ κατευθύνσεις πού εἶναι ἀβλαβεῖς γιά τό Σύστημα, γιά τήν ἐξουσιαστική κλίκα καί ἴσως ἀκόμη καί νά εἶναι χρήσιμες γιά τήν ἀντζέντα τους.

5.Κάθε φωνή «ἀντικαθεστωτική», ὁποτεδήποτε ἔχετε ἀκούση μέσῳ τῶν καναλιῶν, εἶναι πιθανῶς ψεύτικη. Τό Σύστημα δεν παρέχει δωρεάν δημοσιότητα στούς πραγματικούς του ἐχθρούς.

6.Οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, στήν κοινωνία μας, εἶναι δειλοί. Θά ἐγκαταλείψουν ὅλες τίς καλές ἀξίες καί ἀρχές τους, γιά τίς ὁποῖες ὑπερηφανεύονταν σ᾿ὅλη τους τήν ζωή, ἁπλῶς γιά ν᾿ἀποφύγουν καί τήν παραμικρή πιθανότητα δημόσιας κριτικῆς, ταλαιπωρίας ἤ ακόμη καί μικρῆς οἰκονομικῆς ἀπώλειας.

7. Τά συστημικά ΜΜΕ δέν εἶναι τίποτα ἄλλο ἀπό μία μηχανή προπαγάνδας καί οἱ δημοσιογράφοι πού ἐργάζονται γι᾿αὐτά, ἔχουν πουλήση τίς ἀξιολύπητες ψυχές τους, θέτοντας τίς ( συχνά ελάχιστες) δεξιότητές τους στήν ὑπηρεσία τῆς ἐξουσίας.

8.Ἡ ἀστυνομία δέν εἶναι γιά τήν ὑπηρεσία τοῦ κοινοῦ, ἀλλά ὑπάλληλοι μιᾶς ἰσχυρῆς καί ἐξαιρετικῶς πλούσιας μειονότητος, πού ἐπιδιώκει νά ἐλέγχῃ καί νά ἐκμεταλλεύεται τό κοινό γιά τά ἀπολύτως δικά της, ἄπληστα συμφέροντα.

9.Οἱ ἐπιστήμονες εἶναι ἀναξιόπιστοι. Θά χρησιμοποιήσουν τήν ὑπνωτική δύναμιν τῶν λευκῶν τους στολῶν καί τό «ἔγκυρο καθεστώς» τους, πρός ὄφελος ἐκείνων πού χρηματοδοτοῦν τήν ἐργασία καί τόν τρόπο ζωῆς τους. Αὐτός πού παίζει τήν φλογέρα ἀποφασίζει καί τήν μελωδία.

10.Ἡ πρόοδος εἶναι μία ψευδαίσθησις παραπλανήσεως. Ἡ «πρόοδος» τῆς αὐξημένης αὐτοματοποιήσεως καί τῆς ἐκβιομηχάνισης δέν συμβαδίζει μέ τήν πρόοδο στήν ποιότητα τῆς ἀνθρωπίνης ζωῆς, ἀλλά στήν  πραγματικότητα «προοδευτικά» θά τήν μειώση μέχρι σημείου πλήρους ἐξαφανίσεώς της.


Ἕνα, πιθανῶς, θετικό ἀπό ὅλη αὐτή τήν καταστροφή τοῦ Covid-19, εἶναι ὅτι ἔχουμε μάθη πάρα πολλά πράγματα, σχετικῶς μέ τήν κοινωνία στήν ὁποία ζοῦμε. Αὐτό θά εἶναι πολύ κρίσιμο γιά ἐμᾶς ἐάν καταφέρουμε ν᾿ἀποτρέψουμε  τήν κατρακύλα σ᾿ἕνα ἐφιαλτικό μέλλον μιᾶς τεχνο-φασιστικῆς δουλείας.

Ἐμεῖς θά ἔχουμε μία νέα γνώσιν τοῦ πῶς ἔχει καταντήση ὁ κόσμος μας καί τοῦ τί θά θέλαμε νά εἶναι γιά τίς ἑπόμενες δεκαετίες καί αἰῶνες. Καί τό «ἐμεῖς» σημαίνει ἐμεῖς. Διότι ἡ πλειοψηφία δέν ἔχει μάθη, προφανῶς, τίποτα ἀπό αὐτά πού ἔχουν συμβῆ, αὐτοί τελικῶς θά τό καταλάβουν…

Ἡ γνώσις πού ἀποκτᾷται ἀπό ἕνα εὐφυές 15-20 %  τοῦ πληθυσμοῦ, δέν ὑπάρχει περίπτωσις νά μήν καταλήξῃ νά τήν μοιράζονται σχεδόν ὅλοι. Μόλις ἡ ἀλήθεια γίνει γνωστή παραμένει σέ κοινή θέα, γιά ὅλους. Ὅπως πολύ σοφά τό εἶχε πῆ ὁ HR Haldeman :«δέν μπορεῖς νά βάλῃς τήν ὀδοντόκρεμα πού ἔβγαλες, πίσω στό σωληνάρι». 

henrymakow.com

Πηγή : The Acorn 


ΠΗΓΗ sxolianews Ἡ Πελασγική


  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.