7 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Uncategorized

 Κωνσταντίνος Βαθιώτης


Σήμερα υποτίθεται ότι εορτάζεται η
παγκόσμια ημέρα υγείας, το νέο μεγάλο ε ί δ ω λ ο της ανθρωπότητας που, όταν
κλονίζεται, παράγει παραλυτικό φ ό β ο σε όποιον το λ α τ ρ ε ύ ε ι (για τις
παγκόσμιες ημέρες και τον σκοτεινό ρόλο που επιτελούν, εξυπηρετώντας την
θεουργία των μυστικών εταιρειών, οι οποίες μετατρέπουν την πολιτική της
παγκοσμιοποίησης σε νέα θρησκεία και, εκτός από μια αθεϊστική, αγνωστικιστική
και εκκοσμικευμένη κοσμοθεώρηση, εκφράζουν επιπλέον μια βαθιά α ν τ ι χ ρ ι σ τ
ι α ν ι κ ή θέση, βλ. την ανάλυση της Χρυσούλας Μπουκουβάλα, “Παγκόσμιες ημέρες
και παγκόσμια νύχτα” εις: https://aperopia.fr/…/pagkosmies-imeres-kai-pagkosmia…/).

Η παγκόσμια ελίτ, διαχειριζόμενη τις
τύχες αυτού του δύσμοιρου πλανήτη, γνώριζε άριστα πώς ακριβώς έπρεπε να
ενεργήσει για να ε λ έ γ ξ ε ι αποτελεσματικά όλους τους λαούς και να
ηδονίζεται βλέποντας τους πολίτες να έχουν μετατραπεί σε “τηλεκατευθυνόμενα σ κ
λ α β ά κ ι α” τους:

Αρχικώς, σκόρπισαν τον παγκόσμιο τ ρ
ό μ ο για τις ζ ω έ ς μας με την στημένη επίθεση στους Δίδυμους Πύργους: Π ρ ώ
τ ο κύμα τρόμου!

Επτά χρόνια αργότερα, σκόρπισαν τον
παγκόσμιο τ ρ ό μ ο για τις τ σ έ π ε ς μας με την τεχνητή οικονομική κρίση του
2008: Δ ε ύ τ ε ρ ο κύμα τρόμου.

Μόλις συμπληρώθηκε δωδεκαετία από την
κρίση αυτήν, σκόρπισαν τον παγκόσμιο τ ρ ό μ ο για την υ γ ε ί α μας: Τ ρ ί τ ο
και τελικό κύμα τρόμου.

Σημαντική η διαπίστωση της Χρυσούλας
Μπουκουβάλα (ό.π.): «Μετά το 2001, και ειδικά μετά το 2008 και τη παγκόσμια
οικονομική κρίση που προέκυψε από τη χρεοκοπία της Λίμαν Μπράδερς (Lehman
Brothers), με παγκόσμιες συνέπειες στους λαούς, επειδή το ISIS, o κληρονόμος
της Αλ Κάιντα, είχε πλέον ξ ε θ ω ρ ι ά σ ε ι ως ε χ θ ρ ό ς, έπρεπε πάση θυσία
να επινοηθεί ο αντικαταστάτης του, ώστε να κρατιούνται οι κοινωνίες σε καθεστώς
δ ι α ρ κ ο ύ ς φόβου».

Μετά από πενταετή ανάλυση του
φαινομένου της τρομοκρατίας (βλ. Κ. Βαθιώτη, Τραγικά διλήμματα στην εποχή του
“πολέμου κατά της τρομοκρατίας”, εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2010) σε συνδυασμό με
την εξονυχιστική μελέτη του φαινομένου που ζούμε εδώ και έναν χρόνο, είναι ώ ρ
ι μ η η στιγμή για να διατυπωθεί η ακόλουθη θέση:

Η τρομοκρατία του 2001 ήταν το νομικό
π ρ ό π λ α σ μ α για την “πανδημία” του 2020-2021.
Κρίνοντας ex post, δηλ. με
βάση τα σημερινά δεδομένα, όπως αυτά προκύπτουν από την απάνθρωπη-μισάνθρωπη
διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, η δικαιική μεταχείριση που επιφυλάχθηκε
στους “α ό ρ α τ ο υ ς εχθρούς” εν έτει 2001 και εντεύθεν, δηλ. τους
τρομοκράτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να υλοποιήσουν το επόμενο
χτύπημά τους, δείχνει ότι αυτοί αξιοποιήθηκαν ως οιονεί π ε ι ρ α μ α τ ό ζ ω α
ενόψει της σχεδιαζόμενης μεταχείρισης που θα επιφυλασσόταν εν έτει 2021 σε κάθε
πολίτη ο οποίος απειλείται από τον σημερινό, πανταχού παρόντα, “αόρατο εχθρό”
(δηλ. τον κορωνοϊό).

Όπως λοιπόν επετράπη να επεκταθεί το
ά ν ο ι γ μ α της “τ σ ι μ π ί δ α ς” του Ποινικού Δικαίου ακόμη και εις βάρος
των απλώς ύ π ο π τ ω ν τρομοκρατών, κάτι παρόμοιο συνέβη και με τους απλούς
πολίτες ως προς τους οποίους υπάρχει απλώς η υ π ό ν ο ι α ότι ε ν δ έ χ ε τ α
ι να αποτελέσουν κ ί ν δ υ ν ο για την δημόσια υ γ ε ί α!

Συνεπώς, τρομοκρατία και πανδημία
είναι οι δύο ό ψ ε ι ς του ί δ ι ο υ νομίσματος. Τελεία και παύλα. –

Η δε οικονομική κρίση του 2008 ήταν ο
α π ε ν ε ρ γ ο π ο ι η τ ή ς των αντιστάσεων των πολιτών στην σχεδιαζόμενη λ η
σ τ ε ί α των ε λ ε υ θ ε ρ ι ώ ν τους.

Ο συνδυασμός αυτών των δύο παραμέτρων
ήταν ο μόνος που μπορούσε να εγγυηθεί την ε δ ρ α ί ω σ η της παγκόσμιας
υγειονομικής τ υ ρ α ν ν ί α ς του 2020-2021:

Από την μια πλευρά εξαπλώθηκε ένας
διαρκής υγειονομικός τ ρ ό μ ο ς που έδωσε την δυνατότητα στις κυβερνήσεις να
εφαρμόσουν την περίφημη θεωρία του “Ποινικού Δικαίου του Εχθρού”. Ως γνωστόν,
δι’ αυτής αλλοιώθηκαν οι παραδοσιακές αρχές του ουσιαστικού και δικονομικού
Ποινικού Δικαίου κατά την διάρκεια του “πολέμου κατά της τρομοκρατίας”. Η
λογική του “Ποινικού Δικαίου του Εχθρού” που διαπνέει τους πολέμους κατά των
δύο “αοράτων εχθρών”, δηλ. της τρομοκρατίας και του κορωνοϊού, συνοψίζεται
συγκριτικά ως εξής:

Ύποπτος τρομοκράτης = Άτομο = Ε χ θ ρ
ό ς της κοινωνίας. Άρα επιτρέπεται ακόμη και να τον βασανίσουμε-απομονώσουμε,
για να αποτρέψουμε ένα “έγκλημα-μαμούθ” κατά της ζ ω ή ς μεγάλου πλήθους.

Ύποπτο κρούσμα / πολίτης που δεν
τηρεί τα μέτρα = Ε χ θ ρ ό ς της δημόσιας υγείας. Άρα επιτρέπεται ακόμη και να
τον απομονώσουμε-βασανίσουμε, για να αποτρέψουμε ένα “έγκλημα-μαμούθ” κατά της
υ γ ε ί α ς μεγάλου πλήθους.

Κι όπως σε βάρος των ύποπτων
τρομοκρατών προβλέπονται οι ε π α χ θ ε ί ς ειδικές α ν α κ ρ ι τ ι κ έ ς
πράξεις, έτσι επιχειρείται να καθιερωθούν οι ε π α χ θ ε ί ς πράξεις
υγειονομικού κ α τ α ν α γ κ α σ μ ο ύ σε βάρος των πολιτών που αποτελούν
περιπτώσεις ύποπτων κρουσμάτων. Η τριάδα των πράξεων υγειονομικού καταναγκασμού
αποτελείται από τις εξής:

1. Μασκοφορία.

2. Υποβολή σε τεστ ανίχνευσης.

3. Εμβολιασμός (προσοχή: μέχρι
στιγμής ο εμβολιασμός δεν υλοποιείται ως υποχρεωτικός αλλά ως κάτι χειρότερο:
ως εκβιαστικός!).

Από την άλλη πλευρά, όντας οι πολίτες
εξασθενημένοι ή εξαρτημένοι οικονομικά, δεν έχουν την δύναμη να διεκδικήσουν τα
χαμένα δικαιώματά τους (αυτό ισχύει προπάντων για τους Έλληνες οι οποίοι
δέχθηκαν ένας τεράστιο πλήγμα επί μία περίπου δεκαετία – μόλις άρχισαν να
ξαναπαίρνουν μικρές ανάσες μετά το υποτιθέμενο τέλος των μνημονίων, τους φόρεσαν
“μάσκα παντού”, για να μην ξαναπάρουν κυριολεκτικώς ποτέ ανάσα!).

Γιατί άραγε δεν υπάρχει Παγκόσμια
Ημέρα Ελευθερίας (ενώ υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου!); Διότι
πολύ απλά η ελευθερία βλάπτει την παγκόσμια ελίτ.

ΤΟ ΚΟΝΤΡΑ-ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ:

Μην εύχεστε “να είστε καλά”!

Να εύχεστε “να είστε ελεύθεροι”!

Γιατί, αν δεν είστε ελεύθεροι, δεν
είστε καλά!

Να μη λέτε “υγεία πάνω απ’ όλα”!

Να λέτε “ελευθερία πάνω απ’ όλα”!

Γιατί, όταν δεν είστε ελεύθεροι, δεν
είστε ψυχικά υγιείς!

Όπως οι φυλακισμένοι που είναι
αρτιμελείς, αλλά η ψυχή τους υποφέρει!

Η ελευθερία είναι αναγκαία προϋπόθεση
της υγείας!

Το αντίστροφο δεν ισχύει: Η υγεία δεν
είναι αναγκαία προϋπόθεση της ελευθερίας!

Κάθε άρρωστος δεν σημαίνει ότι είναι
ανελεύθερος, αλλά κάθε ανελεύθερος είναι άρρωστος!

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η φράση “υγεία πάνω απ’
όλα” ως διαπιστωτική κρίση δεν είναι έγκυρη και ως ευχή είναι ανεδαφική.

Χ α ί ρ ε τ ε λοιπόν! Διότι όποιος
μπορεί και χαίρεται, είναι κατά κανόνα και υγιής και ελεύθερος!

ΥΓ: Λέγεται ότι, όταν τον 6ο αιώνα
εμφανίσθηκε η βουβωνική πανώλη, το φτέρνισμα αντιμετωπίσθηκε ως σύμπτωμα
ασθένειας, γι’ αυτό και η ευχή “γ ε ί τ σ ε ς”!

ΠΗΓΗ facebook

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.