Νά τά δέχεστε καί νά τά ὑπομένετε ὅλα σάν σταυρό…

Uncategorized

Ἅγιος Λουκᾶς ὁ ἰατρός

Ὑπάρχουν
διάφοροι σταυροί. Ὑπάρχουν σταυροί, πού ἔχουν ἐξαιρετικά μεγάλο βάρος, ὅπως οἱ
σταυροί τῶν Ἁγίων μαρτύρων, τῶν Ὁσίων καί τῶν μεγάλων Ἱεραρχῶν. Τέτοιοι σταυροί
προορίζονται ἀπό τόν Θεό γιά τούς λίγους καί ἐκλεκτούς Του, γιά τούς ὁποίους γνωρίζει
ὅτι εἶναι ἀρκετά ἰσχυροί καί μποροῦν νά σηκώσουν καί τόν πιό βαρύ σταυρό.

Γιά μᾶς ὅμως,
τούς ἀδύναμους Χριστιανούς, πού δίνουμε λίγη προσοχή στήν πνευματική ζωή καί εἴμαστε
γεμάτοι πάθη καί ἐπιθυμίες τῆς σάρκας, ὁ Θεός προετοίμασε πολύ πιό ἐλαφρούς
σταυρούς.

Μᾶς στέλνει
στήν ὁδό τῆς ζωῆς μας παρά πολλές θλίψεις καί μᾶς δίνει τήν ἐντολή νά ὑπομένουμε
ταπεινά τίς συκοφαντίες, τίς προσβολές καί τίς ὕβρεις ἀπό τούς ἀνθρώπους.

Νά ὑπομένουμε,
λοιπόν, τίς θλίψεις πού μπορεῖ νά προκύψουν ἀπό τήν ἀποτυχημένη οἰκογενειακή
ζωή ἤ ἀπό ἕναν ἀταίριαστο γάμο. Νά ὑπομένουμε τή ζηλοτυπία στό γάμο. Μᾶς δίνει
τήν ἐντολή νά ὑπομένουμε τίς προσβολές καί νά μήν ἀποδίδουμε προσβολή ἀντί
προσβολῆς, νά δείχνουμε ἐδῶ ὑπομονή, ἐπειδή αὐτός εἶναι ὁ σταυρός μας.

Νά τά
δέχεστε καί νά τά ὑπομένετε ὅλα σάν σταυρό. Νά σηκώσουμε τόν σταυρό σημαίνει ἤρεμα
καί μέ εὐχαριστία νά ὑπομένουμε ὅλα αὐτά πού μᾶς στέλνει ὁ Θεός, τόν πόνο καί
τίς θλίψεις, τίς ἀσθένειες καί τίς ἀδικίες.

Αὐτό
σημαίνει νά βαδίζουμε ἀγόγγυστα τήν θλιμμένη ὁδό, μέ τή στενή πύλη, πού ὁδηγεῖ
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Σ’ αὐτήν ἀκριβῶς τήν ὁδό, πρέπει νά ἀκολουθήσουμε τόν
Χριστό μας. Πρέπει νά θυσιάσουμε τά πάθη, τίς ἐπιθυμίες καί τά θελήματά μας
στόν Θεό καί στούς ἀνθρώπους. Καί ὅπως ὁ Κύριος ἀνέβηκε στόν φοβερό Σταυρό τοῦ
Γολγοθά, ἔτσι καί ἐμεῖς ὅταν σηκώνουμε τόν σταυρό μας, πρέπει νά θυμόμαστε ὅτι ἀκολουθοῦμε
τήν ὁδό τῆς διακονίας τοῦ Θεοῦ καί τῶν ἀνθρώπων καί αὐτή ἡ ὁδός εἶναι ἡ μόνη,
πού μᾶς ὁδηγεῖ μέσω τοῦ Γολγοθά στήν Ἀνάσταση.

ΠΗΓΗ ekklisiaonline

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.