Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς

Uncategorized

 Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

        Ὁ
ἱερός Αὐγουστίνος λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κάνει ἐκεῖνο πού μπορεῖ, καί
νά ζητᾶ ἀπό τόν Θεό ἐκεῖνο πού δέν μπορεῖ. «Ποιεῖν ὅ δύνασαι, καί αἰτεῖν ὅπερ οὐ
δύνασαι».

Δέν ἔχεις τή δύναμη ἀπό λόγου σου; Δέν ἔχεις βεβαιότητα στή θέλησή
σου; Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι δέν τή ζητάς ἀπό τόν Θεό. «Οὐκ ἔχετε, διά τό μή αἰτῆσθαι ἡμᾶς»,
λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος.

Φοβᾶσαι τόν κίνδυνο; Τρομάζεις τόν πειρασμό τῆς ἁμαρτίας;
Ἀγρύπνα καί προσεύχου, γιά νά μήν πέσεις σ’ αὐτόν. «Γρηγορεῖτε καί
προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. κστ΄41).

        Ἡ
ἐθνική γυναίκα Συροφοινίκισσα, παρά τό ὅτι πρός δοκιμασία τῆς παραβολικῶς
προσομοιώθη μέ σκυλί, ἐν τούτοις μήπως στερήθηκε καί δέν ἀπόλαυσε τό ποθούμενο
μέ τήν προσευχή;

Ὁ Τελώνης δέν δικαιώθηκε προσευχόμενος;

Ὁμοίως καί ὁ ληστής ἐπί
σταυροῦ μέ τό «μνήσθητί μου Κύριε», πρῶτος αὐτός δέν ἀξιώθηκε τοῦ παραδείσου;


Ἄσωτος υἱός δέν ἔπλυνε τά ἁμαρτήματά του, μέ λίγα λόγια προσευχόμενος;

Ὅλα τά
Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού δίνονται στούς ἀνθρώπους, δέν γίνονται διά προσευχῆς;

«Ἄκουσον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς ἐντολαῖς,
καί ἀκούσει σου ἐν ταῖς προσευχαῖς», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

ΠΗΓΗ i-n-agioy-nikolaoy

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.