Ἡ δύναμη τῆς προσευχῆς

 Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου

        Ὁ ἱερός Αὐγουστίνος λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά κάνει ἐκεῖνο πού μπορεῖ, καί νά ζητᾶ ἀπό τόν Θεό ἐκεῖνο πού δέν μπορεῖ. «Ποιεῖν ὅ δύνασαι, καί αἰτεῖν ὅπερ οὐ δύνασαι».

Δέν ἔχεις τή δύναμη ἀπό λόγου σου; Δέν ἔχεις βεβαιότητα στή θέλησή σου; Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι δέν τή ζητάς ἀπό τόν Θεό. «Οὐκ ἔχετε, διά τό μή αἰτῆσθαι ἡμᾶς», λέει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος.

Φοβᾶσαι τόν κίνδυνο; Τρομάζεις τόν πειρασμό τῆς ἁμαρτίας; Ἀγρύπνα καί προσεύχου, γιά νά μήν πέσεις σ’ αὐτόν. «Γρηγορεῖτε καί προσεύχεσθε, ἵνα μή εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν» (Ματθ. κστ΄41).

        Ἡ ἐθνική γυναίκα Συροφοινίκισσα, παρά τό ὅτι πρός δοκιμασία τῆς παραβολικῶς προσομοιώθη μέ σκυλί, ἐν τούτοις μήπως στερήθηκε καί δέν ἀπόλαυσε τό ποθούμενο μέ τήν προσευχή;

Ὁ Τελώνης δέν δικαιώθηκε προσευχόμενος;

Ὁμοίως καί ὁ ληστής ἐπί σταυροῦ μέ τό «μνήσθητί μου Κύριε», πρῶτος αὐτός δέν ἀξιώθηκε τοῦ παραδείσου;

Ὁ Ἄσωτος υἱός δέν ἔπλυνε τά ἁμαρτήματά του, μέ λίγα λόγια προσευχόμενος;

Ὅλα τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, καί ὅλα τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού δίνονται στούς ἀνθρώπους, δέν γίνονται διά προσευχῆς;

«Ἄκουσον τοῦ Θεοῦ ἐν ταῖς ἐντολαῖς, καί ἀκούσει σου ἐν ταῖς προσευχαῖς», λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

ΠΗΓΗ i-n-agioy-nikolaoy

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *