«Σεβασμιώτατοι, αὐτοαφοριστήκατε»!

Uncategorized

Νίκος Τσιρώνης – Οἰκονομολόγος


Πρὸς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας
τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας,

Σεβασμιώτατοι,

Πιστεύουμε ὅτι δὲν συμβαίνει τίποτε
στὴ ζωή μας, στὸν κόσμο, ἐὰν δὲν τὸ ἐπιτρέψει ὁ πανάγαθος, πάνσοφος,
παντοδύναμος Θεός μας.

Ὁ κορωνοϊός, ποὺ μᾶς ἀπειλεῖ καὶ ἔχει
προκαλέσει πολλοὺς θανάτους σ’ ὅλο τὸν κόσμο, εἶναι πολιτικὸ κατασκεύασμα, ἔργον
τῶν ὀργάνων τοῦ ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου.

Πῶς ἀντιδράσαμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοὶ
στὴν ἐμφάνιση τοῦ κακοῦ αὐτοῦ; Τὸ εἴδαμε ὡς πρόσ­κληση σὲ μετάνοια;
Καταγγείλαμε τὴν ἐναντίον τῆς ἀνθρωπότητας ἐνέργεια προσώπων καὶ κέντρων ποὺ αἰσθάνονται
κύριοι, ἀφέντες τοῦ κόσμου; Γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανοὺς ἡ σωματικὴ ὑγεία δὲν εἶναι
τὸ ὑπέρτατον ἀγαθόν. Τὸ πιὸ πολύτιμο εἶναι ἡ ψυχή μας καὶ ἡ σχέση μας μὲ τὸν
Χριστό.
Ἐπιδίωξή μας τὸ «σὺν Χριστῷ εἶναι» καὶ στὴν ἐπίγεια ζωή μας καὶ στὴν ἄλλη
πλευρὰ τῆς αἰωνιότητας. Ἂν ἔχουμε αὐτὴν τὴν πεποίθηση, πρέπει νὰ καταπολεμοῦμε
τὸ κακὸ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς ἀντίθεες δυνάμεις, τὶς ἐνέργειες ποὺ πολεμοῦν τοὺς
ἀνθρώπους.

Ἐσεῖς φαίνεται ὅτι πιστεύετε ὅτι τὸ ὑπέρτατον
ἀγαθὸν εἶναι ἡ σωματικὴ ὑγεία. Γι’ αὐτό, ὑποτα­χθέντες στὸν καίσαρα ἐκλείσατε τὶς
ἐκκλησίες μας. Στοὺς προηγούμενους αἰῶνες ἐμφανίστηκαν ἐπιδημίες ποὺ ἀποδεκάτισαν
πληθυσμούς. Πότε ἐπίσκοποι ἔκλεισαν τοὺς ναούς; Ἀντὶ νὰ κηρύξετε πνευματικὴ
συστράτευση μὲ κέντρο τὴν Ἐκκλησία, μὲ Θεῖες Λειτουργίες, Παρακλήσεις, Ἀγρυπνίες,
μᾶς στερήσατε ἀπὸ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ. Τὴν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα,
τὸ Πάσχα. Μᾶς στερήσατε ἀπὸ τὴν Θεία Κοινωνία.

Ἐγίνατε ὄργανα τοῦ ἐχθροῦ μας, τοῦ
διαβόλου.

Πολὺ σωστὰ ἐπεσήμανε ὁ Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κοζάνης Παῦλος ὅτι «ὁ διάβολος τοὺς ἔβαλε νὰ κλείσουν τοὺς ναούς».

Μὲ πολλὴ θλίψη διαπιστώνω ὅτι δὲν ἔχετε
συν­ειδητοποιήσει τὴν σοβαρότητα τῆς ἀντίθεης αὐτῆς ἀποφάσεώς σας. Ἔχει
προκαλέσει μεγάλη ἀπογοήτευση στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ.

Αὐτοαφοριστήκατε.

Ὅταν ἐμφανίστηκε ἡ σοβαρὴ αὐτὴ ἀπειλή
τοῦ κορωνοϊοῦ τί ἐκάνατε; Ζητήσατε ἀπὸ τὸν Κύριό μας νὰ σᾶς φωτίσει, νὰ σᾶς
φανερώσει τὸ θέλημά Του; Τὸ κλείσιμο τῶν ἐκκλησιῶν μας ἦταν/ εἶναι θέλημα τοῦ
Θεοῦ ἢ τοῦ διαβόλου;

Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες τῆς Ἑλλαδικῆς
Ἐκκλησίας,

Τί σχέση ἔχετε μὲ τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους,
τοὺς Μάρτυρες, τοὺς Ὁμολογητές, τοὺς Ἁγίους Πατέρες, τοὺς Ὁσίους καὶ Ἁγίους τῆς
Ἐκκλησίας μας, τοὺς Νεομάρτυρες;

Μὲ σεβασμὸ

Νίκος Τσιρώνης

ΠΗΓΗ orthodoxostypos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.