Επειδή έχουν βαλθεί να σε κάνουν να χάσεις το θάρρος σου και την ελπίδα, γι’ αυτό διάβασε…

Uncategorized

 

“Αδελφέ Ρωμιέ, επειδή έχουν βαλθεί
να σε κάνουν να ξεχάσεις το αίμα που κυλά στις φλέβες σου, επειδή έχουν βαλθεί
να σε κάνουν να χάσεις το θάρρος σου και την ελπίδα, διάβασε τί είπαν οι
πρωταγωνιστές του τελευταίου μεγάλου πολέμου για τους παππούδες και τους
πατεράδες μας! Και με αυτά κατά νου, έχε ελπίδα σταθερή στην ανάσταση και την
λευτεριά του έθνους μας!”

 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ Β’ΠΠ


Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de Gault 1890-1970

Πρόεδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας
1958-1969, αρχηγός τής Γαλλικής Αντίστασης κατά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Αδυνατώ νά δώσω τό δέον εύρος τής ευγνωμοσύνης πού αισθάνομαι γιά τήν ηρωική
αντίσταση τού Λαού καί τών ηγετών τής Ελλάδος.»

(Από ομιλία του στό Γαλλικό Κοινοβούλιο
μετά τήν λήξη τού Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου).

 Μωρίς Σουμάν, Maurice Schumann
1911-1992

Υπουργός των εξωτερικών τής Γαλλίας
1969-1973, Μέλος τής Γαλλικής Ακαδημίας 1974

«Η Ελλάδα είναι τό σύμβολο της
μαρτυρικής υποδουλωμένης, ματωμένης, αλλά ζωντανής Ευρώπης…Ποτέ μιά ήττα δέν
υπήρξε τόσο τιμητική γιά κείνους πού τήν υπέστησαν»

(Από μήνυμά του πού απηύθηνε από τό BBC
τού Λονδίνου στούς υποδουλωμένους λαούς τής Ευρώπης στίς 28 Απριλίου 1941,
ημέρα πού ό Χίτλερ κατέλαβε τήν Αθήνα ύστερα από πόλεμο 6 μηνών κατά τού
Μουσολίνι καί έξι εβδομάδων κατά τού Χίτλερ).

 Στάλιν, Joseph
Vissarionovich Tzougasvili Stalin 1879-1953

Αρχηγός τής Σοβιετικής Ενώσεως από τό
1924 έως 1953

«Λυπάμαι διότι γηράσκω καί δέν θά ζήσω
επί μακρόν διά νά ευγνωμονώ τόν Ελληνικόν Λαόν, τού οποίου ή αντίστασις έκρινε
τόν 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον.»

(Από ομιλία του πού μετέδωσε ο
ραδιοφωνικός σταθμός Μόσχας τήν 31 Ιανουαρίου 1943 μετά τήν νίκη τού
Στάλιγκραντ καί τήν συνθηκολόγηση τού στρατάρχου Paulus).

 Μόσχα, Ραδιοφωνικός Σταθμός

«Επολεμήσατε άοπλοι καί ενικήσατε,
μικροί εναντίον μεγάλων.Σας οφείλουμε ευγνωμοσύνη, διότι εκερδίσαμε χρόνο γιά
να αμυνθούμε. Ως Ρώσοι καί ως άνθρωποι σας ευχαριστούμε». 
(Οταν ο Χίτλερ επετέθη κατά τής Ε.Σ.Σ.Δ.).


 Γεώργης Ζουκώφ, Georgy
Constantinovich Joucov 1896-1974

Στρατάρχης τού Σοβιετικού Στρατού

«Εάν ό Ρωσικός λαός κατόρθωσε να
ορθώσει αντίσταση μπροστά στίς πόρτες τής Μόσχας, νά συγκρατήσει καί νά
ανατρέψει τόν Γερμανικό χείμαρρο, τό οφείλει στόν Ελληνικό Λαό, πού καθυστέρησε
τίς Γερμανικές μεραρχίες όλον τόν καιρό πού θά μπορούσαν νά μας γονατίσουν. Η
γιγαντομαχία τής Κρήτης υπήρξε τό κορύφωμα τής Ελληνικής προσφοράς».

(Απόσπασμα από τά απομνημονεύματά του
γιά τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο).


 Μπενίτο Μουσολίνι, Benito Mousolini
1833-1945

φασίστας Πρωθυπουργός τής Ιταλίας
1922-1945

«Ο πόλεμος μέ τήν Ελλάδα απέδειξεν ότι
τίποτε δέν είναι ακλόνητον είς τά στρατιωτικά πράγματα καί ότι πάντοτε μάς
περιμένουν εκπλήξεις.»

(Από λόγο πού εκφώνησε στίς 10/5/1941).

 

Αδόλφος Χίτλερ, Hitler 1889-1945

φασίστας Αρχηγός τού Γερμανικού κράτους
1889-1945

«Χάριν τής ιστορικής αληθείας οφείλω νά
διαπιστώσω ότι μόνον οί Ελληνες, εξ όλων τών αντιπάλων οι οποίοι μέ
αντιμετώπισαν, επολέμησαν μέ παράτολμον θάρρος καί υψίστην περιφρόνησιν πρός
τόν θάνατον….»

(Από λόγο πού εκφώνησε στίς 4 Μαίου
1941 στό Ράιχσταγκ).

 

Σέρ Αντονυ Ηντεν, Sir Robert
Antony Eden 1897-1977

Υπουργός Πολέμου καί Εξωτερικών της
Βρεταννίας 1940-1945, Πρωθυπουργός της Βρεταννίας 1955-1957

«Ασχέτως πρός ότι θα πούν οι ιστορικοί
τού μέλλοντος, εκείνο τό οποίον μπορούμε να πούμε εμείς τώρα, είναι ότι η Ελλάς
έδωσε αλησμόνητο μάθημα στόν Μουσολίνι, ότι αυτή υπήρξε η αφορμή τής
επανάστασης στήν Γιουγκοσλαβία, ότι αυτή εκράτησε τούς Γερμανούς στό ηπειρωτικό
έδαφος καί στήν Κρήτη για έξι εβδομάδες, ότι αυτή ανέτρεψε τήν χρονολογική
σειρά όλων τών σχεδίων τού Γερμανικού Επιτελείου καί έτσι έφερε γενική μεταβολή
στήν όλη πορεία τού πολέμου καί ενικήσαμε».

(Από λόγο του στό Βρετανικό κοινοβούλιο
στίς 24/09/1942).

 

Τσώρτσιλ, Winston Churchil 1874-1965

Πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά
τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

«Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δέν
αποδίδει τό ελάχιστο εκείνων τών πράξεων αυτοθυσίας τών Ελλήνων, πού ήταν
καθοριστικός παράγων τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα τών εθνών, κατά
τόν Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, διά τήν ανθρώπινη ελευθερία καί αξιοπρέπειαν.»

 «Εάν δέν υπήρχε η ανδρεία τών Ελλήνων
καί ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β’ Παγκόσμιο Πολέμου θά ήταν ακαθόριστη».

(Από ομιλία του στό Αγγλικό κοινοβούλιο
στίς 24 Απριλίου 1941).

«Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οί Ελληνες
πολεμούν σάν ήρωες. Τώρα θά λέμε: Οί ήρωες πολεμούν σάν Έλληνες».

(Από λόγο πού εκφώνησε από τό BBC τίς
πρώτες ημέρες τού Ελληνοϊταλικού πολέμου.)

«Μαχόμενοι οί Έλληνες εναντίον του κοινού εχθρού θά μοιρασθούν μαζί μας τά αγαθά τής ειρήνης.»

(Από λόγο πού εξεφώνησε στίς 28
Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη ή Ιταλία κατά τής Ελλάδας).

 

Σέρ Χάρολδ Αλεξάντερ, Sir Harold
Leofric George Alexander 1891-1969

Βρετανός Στρατάρχης κατά τόν Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο

«Δέν θά ήταν υπερβολή νά πούμε ότι ή
Ελλάς ανέτρεψε τό σύνολο τών σχεδίων τής Γερμανίας εξαναγκάσασα αυτήν νά
αναβάλει γιά έξι εβδομάδες τήν επίθεση κατά τής Ρωσίας. Διερωτώμεθα ποιά θά
ήταν ή θέση τής Σοβιετικής Ενώσεως χωρίς τήν Ελλάδα.»

(Από ομιλία του στό Βρετανικό
κοινοβούλιο στίς 28 Οκτωβρίου 1941.)

 

Γεώργιος ΣΤ΄ (1898-1952)

Βασιλεύς τής Μεγάλης Βρετανίας
1936-1952

«Ο μεγαλοπρεπής αγών τής Ελλάδος,
υπήρξε ή πρώτη μεγάλη καμπή τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου».

(Από λόγο του στο κοινοβούλιον τόν
Μάιον 1945).

 

Φραγκλίνος Ρούσβελτ, Roosvelt 1882-1945

Πρόεδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής 1932-1945

«Εις τήν Ελλάδα παρασχέθη τήν 28ην
Οκτωβρίου 1940 χρόνος τριών ωρών διά ν’ αποφασίσει πόλεμον ή ειρήνην, αλλά καί
τριών ημερών ή τριών εβδομάδων ή και τριών ετών προθεσμία νά παρείχετο, ή απάντησις
θά ήτο ή ίδια».


«Οί Έλληνες εδίδαξαν δία μέσου τών αιώνων τήν αξιοπρέπειαν. Οταν όλος ό κόσμος
είχε χάσει κάθε ελπίδα, ό Ελληνικός λαός ετόλμησε νά αμφισβητήσει τό αήττητον
τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας τό υπερήφανον πνεύμα τής ελευθερίας».

(Από ραδιοφωνικό λόγο πού εξεφώνησε
στίς 10/6/1943).


«Ο ηρωικός αγών τού ελληνικού λαού…κατά
τής επιθέσεως τής Γερμανίας, αφού τόσον παταγωδώς ενίκησε τούς Ιταλούς στήν
απόπειρά τους νά εισβάλλουν στό ελληνικό έδαφος, γέμισε μέ ενθουσιασμό τίς
καρδιές τού αμερικανικού λαού καί εκίνησε τήν συμπάθειά του. Πρό ενός καί πλέον
αιώνος, κατά τόν πόλεμον τής ελληνικής ανεξαρτησίας, τό εθνος μας…εξέφρασε τήν
φλογερή του συμπάθεια γιά τούς Ελληνες καί ευχότανε γιά τήν ελληνική νίκη…»

(Δήλωσή του στό Υπατο Συμβούλιο τής
Αχέπα στίς 25/04/1941, πού μεταδώθηκε ραδιοφωνικά από τόν Λευκό Οίκο.)

 Πηγή: Ανθολόγιον Πατριδογνωσίας, Μενελάου
Παγουλάτου (users.uoa.gr) προσπελάστηκε synaxipalaiochoriou.blogspot.com

Πηγή: i-epikaira.blogspot.com

Παρατηρήσεις

«10 Ἀπριλίου 1941, μετὰ τὴν Συνθηκολόγησι μὲ τὴν Γερμανία παραδίδονται τὰ ὀχυρὰ Παλιουριῶτες καὶ Ροῦπελ. οἱ Γερμανοὶ ἐκφράζουν τὸν θαυμασμό τους στοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες, δηλώνουν ὅτι ἀποτελεῖ τιμὴ καὶ ὑπερηφάνεια τὸ ὅτι εἶχαν σὰν ἀντίπαλο ἕναν τέτοιο στρατὸ καὶ ζητοῦν ἀπὸ τὸν Ἕλληνα διοικητὴ νὰ ἐπιθεωρήση τὸν Γερμανικὸ στρατὸ ὡς ἔνδειξι τιμῆς καὶ ἀναγνωρίσεως! Ἡ Γερμανικὴ Σημαία ὑψώνεται μόνο μετὰ τὴν πλήρη ἀποχώρηση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.»

«Ἕνας Γερμανὸς ἀξιωματικὸς τῆς ἀεροπορίας ἐδήλωσε στὸν διοικητὴ τῆς ὁμάδος μεραρχιῶν Ἀνατολικῆς Μακεδονίας ἀντιστράτηγον Δέδεν ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἦταν ὁ πρῶτος στρατὸς στὸν ὁποῖον τὰ στούκας δὲν προκάλεσαν πανικό. «Οἱ στρατιῶται σας» εἶπε, «ἀντὶ νὰ φεύγουν ἀλλόφρονες, ὅπως ἔκαναν εἰς τὴν Γαλλία καὶ τὴν Πολωνία, μᾶς ἐπυροβόλουν ἀπὸ τὰς θέσεις των.»

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, τεῦχος Ἀπριλίου 2003.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.