Κρατῆστε τό ἠθικόν σας ἀκμαιότατον

Uncategorized

Γεώργιος Σ. Σύρπης, ψυχίατρος


Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Δὲν ἔχω σκοπὸ οὔτε μοῦ ἀρέσει νὰ ἔρθω σὲ
ἀντιπαράθεση μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Δημόσιας Ὑγείας (ΕΟΔΥ) ποὺ προτείνει
κανόνες ὑγιεινῆς γιὰ προστασία τοῦ σώματος ἀπὸ τὸν κορωνοϊό. Καὶ ἐγὼ ἐπίσης
συμφωνῶ ὅτι πρέπει νὰ τοὺς τηροῦμε μὲ ἀκρίβεια, νὰ μένουμε σπίτι καὶ κυρίως οἱ
εὐπαθεῖς ὁμάδες.

 Γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία ὅμως οὔτε λέξη, σὰν
νὰ μὴ ὑπάρχει! Ἀντ’ αὐτοῦ ὑπάρχει κλῖμα «τρομοκρατίας» καὶ ἐκφοβισμοῦ γιὰ φονικὴ
ἀπειλὴ ἀπὸ τὸν κορωνοϊό, παρουσιάζοντάς τον ὡς πανδημία κορωνοϊοῦ, μὴ ἔχοντας ὅλα
τὰ ἐπιστημονικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ στηρίξουν τὴν «ὑποτιθέμενη
πανδημία» ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν μὲ τὴ μέθοδο τοῦ πειθαναγκασμοῦ.

 Ὡς
ψυχίατρος θεωρῶ ἐγκληματικὴ αὐτὴν τὴν ἐπιβολὴ ἐκφοβισμοῦ στὰ ὅρια τῆς
τρομοκρατίας γιὰ κακουχίες καὶ πολλοὺς θανάτους ἀπὸ τὸν κορωνοϊὸ καὶ τὰ
δυσβάστακτα οἰκονομικὰ μέτρα. Ἐπιτέλους πρέπει νὰ σταματήσουν, γιατί αὐτὸ ἐπηρεάζει
ἀρνητικὰ τὴν ψυχολογικὴ κατάσταση τῶν συμπολιτῶν μας, ἂν νοιάζονται “πραγματικὰ”
καὶ δὲν εἶναι σκόπιμα καὶ κατευθυνόμενα ὅλα αὐτὰ (καὶ ὁ νοῶν νοείτω).

Δυστυχῶς τὰ σκληρά τους αὐξανόμενα
περιοριστικὰ μέτρα κυκλοφορίας πολιτῶν (ἄκουσον, ἄκουσον δὲν περιέλαβαν σκόπιμα
σὰν μία ἕβδομη (7η) ἐξαίρεση κυκλοφορίας τὴν μετάβαση στὴν ἐκκλησία-χώρους
λατρείας ὅπου ἐννοεῖται ὅτι τηροῦνται οἱ ἀποστάσεις, ὅπως γιὰ μετάβαση σὲ super
markets, τράπεζα κ.λ.π) εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ αὐξηθοῦν σὲ μεγάλο βαθμὸ οἱ
ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ: κατάθλιψη, κρίσεις πανικοῦ, ἀναζωπύρωση ψυχώσεων, αὐτοκτονικοὶ
ἰδεασμοί… Κρούω τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου!!! Ἔχω χρέος σὰν ψυχίατρος ἐνώπιον
Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων νὰ ἐκφράσω τὴν ἀνησυχία μου καὶ νὰ ἐνημερώσω τὸν ἑλληνικὸ λαὸ
ὅτι αὐτὴ ἡ κορωνοϋστερία δὲν πρέπει νὰ μᾶς πανικοβάλει,
γιατί δὲν εἶναι τὸ
πανδημικὸ τέρας ποὺ παρουσιάζει ὁ βομβαρδισμὸς τῶν εἰδήσεων (κυβερνητικῶν καὶ ὄχι
μόνο στελεχῶν, ΜΜΕ: Ἑλληνικά, Εὐρωπαϊκὰ καὶ Παγκόσμια), ἀλλὰ ἁπλὰ ἡ ἕβδομη
παραλλαγὴ τοῦ ἰοῦ τῆς ἐποχικῆς γρίππης (COVID -19).

Ἡ σωστὴ ἀντιμετώπιση τῆς κατάστασης αὐτῆς
τοῦ κορωνοϊοῦ εἶναι, νὰ τηροῦμε σωστὰ τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν
οἱ εἰδικοὶ γιατροὶ καὶ νὰ ἀφήνουμε στὴν ἄκρη ΜΗ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΣΗΜΑΣΙΑ στὶς
ψυχοφθόρες σκέψεις καὶ εἰκόνες ποὺ μπλοκάρουν τὸ ἠθικό μας.
Διαφορετικά,
μέσα στὸ περιρρέον κλῖμα τῆς τρομοκράτησης ἀναπτύσσονται φοβίες ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς
ὁδηγήσουν σὲ ψυχικὲς ἀσθένειες.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΥΤΙΑ ΣΑΣ!!!

Κατ’ ἐμὲ ὅσοι πραγματικὰ ἀπὸ μᾶς
πιστεύουν στὸν Τριαδικὸ Θεό, ἂς κάνουμε τὸν Σταυρό μας καὶ τὴν προσ­ευχή μας,
χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει ὅτι παράλληλα δὲν θὰ τηροῦμε καὶ τοὺς κανόνες ὑγιεινῆς
ποὺ μᾶς ὑποδεικνύουν, ἀλλὰ ἂς μὴ ξεχνᾶμε ποτὲ ὅτι “δεῖ Θεῷ μᾶλλον πειθαρχεῖν ἢ ἀνθρώποις”
(δηλαδὴ πρέπει νὰ βάζουμε τὸν Θεὸ πάνω ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ ἀκοῦμε Αὐτόν),
ὅπως πολὺ σωστὰ πρότειναν καὶ οἱ σύγχρονοι ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας ἅγιος
Παΐσιος, ἅγιος Πορφύριος, ἅγιος Ἰάκωβος καὶ ὁ ἀείμνηστος ἀγωνιστὴς Μητροπολίτης
Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης, τοῦ ὁποίου ἡ ἀπουσία στὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία εἶναι
δυστυχῶς πολὺ αἰσθητή.

Θέλει ἀρετὴ καὶ τόλμη ἡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ὅπως
ἔλεγαν οἱ πρόγονοί μας τὸ 1821. Ἐμεῖς σήμερα θὰ προσθέταμε καὶ ΠΙΣΤΗ μαζὶ μὲ τὴν
ἀρετὴ καὶ τὴν τόλμη, γιατί προσπαθοῦν νὰ μᾶς τὴν ξεριζώσουν ἐνῷ οἱ
πρόγονοί μας τὴν εἶχαν δεδομένη.

 Ὅμως
ἐμεῖς σήμερα δυστυχῶς φτάσαμε σὲ σημεῖο λαός, κλῆρος καὶ διοικοῦσα Ἐκκλησία «νὰ
ὀλιγοπιστοῦμε» καὶ νὰ συμβιβαζόμαστε μὲ ἀποφάσεις ποὺ ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν
πίστη μας. Γιατί τί ἄλλο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τὸ «ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτὸς»
σφράγισμα τῶν ἐκκλησιῶν καὶ μάλιστα ἐντὸς τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς καὶ ἡ ἀπαγόρευση
τῆς Θείας Κοινωνίας; Ἐπέτρεψαν ἁπλὰ νὰ ὑπάρχει τηλεοπτικὴ κάλυψη τῆς
κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, μετατρέποντάς την σὲ τηλεοπτικὴ ἀποκλειστικότητα
καναλιῶν, ποὺ «ἐπιδεικνύουν τὴν κοινωνική τους εὐαισθησία «.!!! Ἀπεμπολοῦμε τὰ
θρησκευτικά μας δικαιώματα καὶ τὴν ἐλεύθερη πρόσβασή μας στὸν Θεό, τὴν Ἐκκλησία,
τὶς Ἀκολουθίες καὶ τὴν Θεία Κοινωνία ποὺ ἀποτελοῦν τὸν ΜΟΝΑΔΙΚΟ τρόπο αἰώνιας
σωτηρίας καὶ πνευματικῆς μας ὑγείας». Γιατί τί θὰ ὠφελήσει τὸν ἄνθρωπο, ὅπως
λέει ὁ Κύριός μας, ἂν κερδίσει τὴν ἐπίγεια ζωή, ἀλλὰ χάσει τὴν ψυχή του;

Ἀδελφοί μου, μὴ φοβᾶστε. Κρατῆστε τὸ ἠθικό
σας ἀκμαιότατο, παραμείνετε ἑνωμένοι καὶ ἀγαπημένοι. Νὰ εἶστε χαρούμενοι καὶ νὰ
μὴ τὸ βάζετε κάτω γιατὶ “εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδείς καθ’ ἡμῶν’ ‘(ἂν ὁ Θεὸς εἶναι
μαζί μας, ποιὸς μπορεῖ νὰ εἶναι ἐναντίον μας;).

Συγγνώμη, ἂν σᾶς στεναχώρησα μὲ κάτι ποὺ
ἔγραψα στὴν παροῦσα ἐπιστολή, τῆς ὁποίας σκοπὸς ἦταν ἁπλὰ νὰ ἐνημερώσω καὶ νὰ ἀναπτερώσω
τὸ ἠθικὸ ὅλων τῶν ἁπανταχοῦ πολιτῶν τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους μας ποὺ βάλλεται
ποικιλοτρόπως αὐτὸν τὸν καιρό.

Υ.Γ: Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὶς
συνεχεῖς Θεῖες Λειτουργίες καὶ καθημερινὲς προσευχὲς τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους
γιὰ τὸ θέμα τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἐπίσης εὐχαριστοῦμε τὸν Μητροπολίτη Κυθήρων κ.κ
Σεραφείμ, τὸν Μητροπολίτη Κερκύρας καὶ Παξῶν καὶ Διαποντίων Νήσων κ.κ Νεκτάριο,
τὸν Μητροπολίτη Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ.κ Νικόλαο, τὸν Μητροπολίτη Μόρφου
κ.κ Νεόφυτο, τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ κ.κ Ἀθανάσιο, τὸν π. Ἀρσένιο Βλιαγκόφτη τῆς
μονῆς Ἁγίου Ἀρσενίου στὸ χωριὸ Βατοπέδι Χαλκιδικῆς, τὸν Ἱερέα π. Βασίλειο
Βολουδάκη Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πευκακίων Ἀθηνῶν καὶ τὸν Ἱερέα τὸν ὁποῖον
συνέλαβαν στὸ χωριὸ Ποῦρνος τοῦ Νομοῦ Εὐβοίας καὶ τὸν Πνευματικό μου, γιατί ἔκαναν
τὸ καθῆκόν τους ἀπέναντι στὸν Θεό, ποὺ ἀγαποῦν τὸ ποίμνιο ποὺ τοὺς ἐμπιστεύθηκε
ὁ Θεὸς ἔμπρακτα, καὶ ὄχι στὰ λόγια, ὑπακούοντας στὸν Θεὸ καὶ ὄχι σὲ “ἀλλότριες”
φωνὲς καὶ προστάγματα. Ἐπίσης ὅσους Μητροπολίτες καὶ Ἱερεῖς ἀφανεῖς, ποὺ δὲν
γνωρίζω, οἱ ὁποῖοι πῆραν ξεκάθαρες θέσεις ἀποδεικνύοντας ὅτι φέρονται σὰν
πραγματικοὶ ποιμένες ποὺ θὰ ἔδιναν καὶ τὴ ζωή τους γιὰ τὸ ποίμνιο.

Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ σὲ ὅλους ὅσους ἐργάζονται
στὸν τομέα τῆς ὑγείας μὲ αὐταπάρνηση παρὰ τὰ πενιχρὰ μέσα ποὺ διαθέτουν καὶ τὶς
πολλὲς ἐλλείψεις ποὺ παρουσιάζονται καθημερινά. Εὐχαριστοῦμε ἐπίσης ὅσα ΜΜΕ ἀποτελοῦν
ἐξαίρεση στὸν κανόνα – καὶ εἶναι λιγοστὰ – τὰ ὁποῖα λειτουργοῦν ΗΘΙΚΑ καὶ ἀντικειμενικά,
παρουσιάζοντας ΟΛΕΣ τὶς ἀπόψεις ΧΩΡΙΣ τρομοκρατία.

ΠΗΓΗ orthodoxostypos

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.