Γεροντικά ἀποφθέγματα

Uncategorized

 

-Ν’ ἀναβαίνομε καί νά ὑψωνόμαστε στά ὕψη
τῶν ἀρετῶν καί νά ἀντικρίζουμε τίς οὐράνιες θεωρίες. Ἔτσι, θά πρέπει καθημερινά
καί ἀσταμάτητα νά κάνουμε σ’ αὐτή τήν ζωή, μέχρι νά ’ρθεῖ ἡ ἄλλη ζωή πού δέν θά
βλέπουμε τά πράγματα «ἐν ἐσόπτρῳ καί ἐν αἰνίγματι», ἀλλά «πρόσωπο πρός
πρόσωπο», ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

 – Ἄς προσέχουμε λοιπόν παιδιά μου καί
μέ φόβο Θεοῦ νά κινούμεθα, μέ φόβο Θεοῦ νά συζητοῦμε, νά προσέξουμε πάρα πολύ
τά κουτσομπολιά. Νά προσέξουμε πάρα πολύ τίς κατακρίσεις. Νά ξεύρετε ὅτι ἡ
κατάκριση γιά νά φυτρώσει μέσα στήν ψυχή μας σημαίνει ὅτι ἔχει μαραθεῖ ἡ ἀγάπη.
Ὅσο ἡ ἀγάπη εἶναι θαλερή, τόσο ἡ κατάκριση καί ὁ κακός λογισμός ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ
μας δέν μπορεῖ νά ὑπάρχει. Καί ξεύρετε, ὅταν λείπει ἡ ἀγάπη μέσα ἀπ’ τήν καρδιά
μας, λείπει ὁ Χριστός. Λείπει ὁ Χριστός καί δέν ἠμπορεῖ – ὅταν λείπει ὁ Χριστός
– οὔτε ἡ προσευχή νά δουλέψει καί ὁ ἄνθρωπος στεγνώνει. Βέβαια, ὁ διάβολος
πολλές φορές ἔρχεται καί μᾶς δίνει ψεύτικες προσευχές, ψεύτικες καταστάσεις,
γιά νά μᾶς διατηρήσει στήν κατάσταση αὐτή, ἀλλά θά πρέπει πολύ νά προσέχουμε.

 -Νά ζοῦμε μέ ἀληθινότητα καί μέ μετάνοια,
νά προσέχουμε τόν ἑαυτό μας καί νά ἔχουμε καθαρή ἐξομολόγηση. Μερικά πράγματα
πρέπει νά μήν τά θεωροῦμε μηδαμινά καί νά τ’ ἀφήνουμε μέσα μας νά μᾶς μολύνουν·
κάθε σπυράκι πού βγαίνει στό σῶμα τῆς ψυχῆς, δείχνει κάτι, πρέπει νά τό
θεραπεύσουμε. Μήν τά χωρίζουμε καί λέμε αὐτό δέν εἶναι τίποτα καί δέν ἐξομολογούμεθα
καθαρά. 

Νά ψάχνουμε τόν ἑαυτό μας καί νά τόν καθαρίζουμε  ἀπό κάθε λεκέ, ἀπό κάθε πάθος δηλαδή. Κι ἔτσι μέ καθαρές τίς
καρδιές νά ζοῦμε ὁ ἕνας ἐνώπιον τοῦ ἄλλου καί νά ξεύρουμε ὅτι ἐνώπιόν μας θά
βρίσκεται τότε καί ὁ Χριστός μας. Καί οἱ ἔχοντες καθαρή καρδιά θά τόν ἀντικρίζουν
μέσα στήν καρδιά τους τόν Θεό καί θά ζοῦν αὐτές τίς εὐλογημένες στιγμές, τίς οὐράνιες
καταστάσεις, τίς ὁποῖες εὔχομαι εἰς ὅλους μας, ἀμήν.

ΦΙΛΑΓΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.