Το θαύμα του Ντουρ Νταγ

Uncategorized

 ΔΙΔΑΧΗ  ΑΓΙΟΥ  ΚΟΣΜΑ  ΤΟΥ  ΑΙΤΩΛΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΔΥΝΑΜΗ  ΤΗΣ  ΠΙΣΤΗΣ


«…….
Εις την Αλεξάνδρειαν ήτον ένας Πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιώτατος
άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούγοντας ο βασιλεύς τον Πατριάρχην, πως ήτον
άγιος άνθρωπος τον αγάπα κατά πολλά.

Λέγει
ο Εβραίος του βασιλέως:

Κάτι
πολλήν αγάπην έχεις με τον Πατριάρχην.

Του
λέγει ο Βασιλεύς:

Ο
Ιωακείμ, ο Πατριάρχης, είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος.

Του
λέγει ο Εβραίος, σαν βεζύρης οπού ήτον:

Κράξε,
Βασιλεύ, τον Πατριάρχην να έλθη.

Λέγει
ο Εβραίος του Πατριάρχου:

 Tι
θέλομεν να φιλονικώμεν; Εγώ ακούω, οπού λέγει ο Χριστός σας εις το ευαγγέλιον
πως όποιος έχει πίστιν όσον με ένα σπυρί σινάπι μετατοπά ένα βουνό από τον
τόπον του και πηγαίνει σ’ άλλο μέρος.

 Λέγει
ο Πατριάρχης:

Aληθινά έτσι το λέγει το
ευαγγέλιον.

Λέγει
του ο Εβραίος:

 Λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε και συ να
σηκωθή από τον τόπον του το βουνό και τότε να πιστεύσω…

Ήτον
ένα βουνό από την Αίγυπτον έως τρεις ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος:

 Βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώση
εκείνο το βουνό να πιστεύσωμεν και εμείς.

Τότε
πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει από μακριά εκείνο το βουνό και κάμνοντας τον
Σταυρόν του τρεις φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. 

Σε
προστάζω εσέ βουνό να σηκωθής και να έρθης εδώ.

 Και, ω του θαύματος! Ευθύς εσηκώθη εκείνο το
βουνό και έγινε τρία, εις τύπον της Αγίας Τριάδος, και εκίνησε και ερχόταν.

Φωνάζει
ο βασιλεύς και λέγει:

Για
το όνομα του Θεού! Βοήθησέ μας και εχαθήκαμε. Ερχόταν απάνω τους το βουνό. Και
κάνοντας πάλιν δέησιν ο Πατριάρχης εστάθη το βουνό έως έξι μίλια μακριά από την
Αίγυπτον και το ωνόμασαν Ντουρ νταγ. Θέλει να ειπή, στάσου βουνό πάλιν. 

Ο
Εβραίος δεν επίστευσεν και λέγει:

 Πάλιν λέγει το Ευαγγέλιον πως όποιος έχει
πίστιν, ανίσως και τύχη ανάγκη να πιή θανάσιμον φαρμάκι, δεν αποθαίνει. Λοιπόν
πρόσταξε τον Πατριάρχην να του κάμω ένα φαρμάκι να το πίη …

Ο
Εβραίος παρεσκεύασε ιδίαις χερσίν ένα φαρμάκι, το οποίο μόνο να το ήγγιζες στα
χείλη θα απέθνησκες. Ο Πατριάρχης ήπιε όλο το ποτήρι και δεν έπαθε τίποτε.

Και
λέγει τώρα στον βασιλιά: «Πες του να ξεπλύνη τώρα το ποτήρι και να πιη το
ξέπλυμα».

Και
μόλις το ήπιε ο Εβραίος πέθανε μπροστά σε όλους!

 ΠΗΓΗ romioitispolis

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.