“Ἀπὸ ἕναν ἅγιον κληρικό, χιλιάδες ἠμποροῦν νὰ ὠφεληθοῦν καὶ νὰ σωθοῦν, ὅπως καὶ ἀπὸ ἕναν πού δὲν ἀγωνίζεται, χιλιάδες νὰ ζημιωθοῦν καὶ ἀφανισθοῦν”

Uncategorized

Λόγος τοῦ Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου Αἰγίνης


Εἰς
Διάκονον:
 Πρόσεχε! Εἶσαι καλὸς τώρα, ἀλλὰ καὶ Ἄγγελοι πέφτουν.
Νὰ κλείνεσαι στὸ δωμάτιό σου, νὰ μελετᾶς, νὰ προσεύχεσαι. Ἂν δὲν εἶναι ἀνάγκη,
νὰ μὴ βγαίνεις ἔξω. «Κάθου εἰς τὸ κελλίον σου, λέγει ὁ Ἰσαὰκ Σύρος καὶ αὐτὸ θὰ
σὲ διδάξει τὰ πάντα». Ἡ  ὁσία Μαρία η Αἰγυπτία, τεσσαράκοντα ἔτη, ἔζησε εἰς τὴν ἔρημον
καὶ πρόσωπον ἀνθρώπου δὲν εἶδε. Ξέρεις τί ἔπαθε;


Τί Γέροντα;


Ἁγίασε!

Εἶσαι
Ἱερεύς;
 Νὰ προσέχης, δὲν ἀνήκεις εἰς τὸν ἑαυτόν σου. Εἶσαι σὰν
μία βελόνα στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Νὰ΄σαι καλός, νὰ μὴν εἶσαι σὰν τὴ σκουριασμένη
βελόνα πού δὲν μπορεῖ νὰ κάνει τὴ δουλειά της. Διά τὸν ἑαυτόν σου, δηλ. ἀδυναμίες,
πάθη κλπ. νὰ μὴν ὑπάρχεις. Τὸ ράσον, ἢ συνθήκη σου εἶναι μὲ τὸν Θεόν, νὰ σὲ
συγκλονίζει καὶ νὰ λές, τί θέλει τοῦτο, Τί μοῦ λέγει τοῦτο; Ναὶ ν’ ἀγαπῶ τὸν Θεὸν
καὶ νὰ ἐργάζομαι εἰς ὅτι μὲ ἔταξε.

Εἰς
κληρικόν:
 Ὅσο μπορεῖς ἀπόφευγε τὰ ἔξω. Κλείσου στὸ δωμάτιό σου.
Σφίξε τὸν νοῦν σου ν’ ἀνοίξει νὰ δεῖς πνευματικὸν φῶς. Νὰ λέγεις πότε νὰ
φθάσεις στὸ δωμάτιό σου καὶ νὰ κλειστεῖς. Μελέτησε, προσευχήσου. Ἂν δὲν θὰ εἶσαι
ἐνισχυμένος, πῶς θὰ…ἐνισχύσεις ἄλλους; Καὶ ὁ κόσμος τρέχει,
ζητᾶ τὴν δίψα τῆς ψυχῆς νὰ ἱκανοποιήση ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀπὸ τὰ ὄργανά της, ἀπὸ
τὸ ράσο. Τί θὰ δώσεις ἂν δὲν ἔχεις καὶ πῶς θὰ ἔχεις ἂν δὲν ζητήσεις ἀπὸ τὸν
Θεόν; Νὰ κοπιάζης στὴν προσευχὴ καὶ μελέτη καὶ θὰ ἐνισχύεσαι.


κληρικὸς πρέπει σὰν τὰ πολυόμματα νὰ εἶναι, δηλ. ἀπὸ παντοῦ μάτια νὰ ἔχει, νὰ εἶναι
ἀκέραιος, δυνατὸς στὸν νοῦν, σοφός, ἅγιος. 

Ἕνας
εὐλογημένος (Ἱερέας) ἄρχιζε τὸ βράδυ προσευχὴ καὶ μέχρι τὸ πρωὶ δὲν χόρταινε.
Στὴν ἐκκλησία, στὰ «Τὰ Σὰ ἐκ τῶν Σῶν» ἔκλαιγε τόσο πολύ, πού δὲν συνέχιζε γιὰ ὥρα
καὶ ὅταν τὸν ρωτούσαμε, μᾶς ἔλεγε: Πῶς νὰ συνεχίσω πού βλέπω τόσους ἀγγέλους
γύρω ἀπὸ τὸ θυσιαστήριο καὶ μέσα στὸ Ποτήριο τὸν Κύριό μας νὰ λάμπει.


Γέροντάς μου, ὁ Μισαήλ, πρὶν νὰ ἀνατείλει ὁ ἥλιος, ἀνέβαινε στὸ βουνό. Μὲ τὴν ἐμφάνιση
τοῦ ἡλίου σήκωνε τὰ χέρια του καὶ ἔτσι ἔμενε μέχρι πού βασίλευε. Οὔτε ἐκάθητο,
οὔτε τὸ ἕνα, οὔτε τὸ ἄλλο. Καὶ τὸ βράδυ τὰ ροῦχα τοῦ ἒσταζαν ἀπὸ τὰ πολλὰ
δάκρυα. Εἶχε ζῆλο καὶ ἐπιμέλεια. 

Ποτὲ
μὴ κοινωνήσεις ἄνθρωπον, ἂν δὲν ἀκούσης τὸ ὄνομά του. Ἐπίσης νὰ προσέχεις νὰ
παίρνεις ὀλίγον Μαργαρίτη, ὄχι μεγάλον τεμάχιο. 

Τὸν
Ἱεροκήρυκα νὰ τὸν ἀκοῦτε, ἀλλὰ μὴ ζυγώνετε πολύ. Ὅλοι ἄνθρωποι εἴμεθα. Πιθανὸν
νὰ διαπιστώσετε ἀδυναμίες καὶ νὰ πεῖτε ἄλλα λέει καὶ ἄλλα πράττει. 


ἐλεεινὴ ἀσθένεια τῶν ἱερέων εἶναι ἡ φιλαργυρία.

Ἀλλοίμονον!

Ὅταν
ὁ ἱερεὺς εἶναι φιλάργυρος, τότε θὰ πέσει καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα. 

Νὰ
προσέχεις. 


διάβολος παντοίους τρόπους μεταχειρίζεται γιὰ νὰ βλάψει τὸν κληρικό, διότι ἀπὸ ἕναν
ἅγιον κληρικό, χιλιάδες ἠμποροῦν νὰ ὠφεληθοῦν καὶ νὰ σωθοῦν, ὅπως καὶ ἀπὸ ἕναν
πού δὲν ἀγωνίζεται, χιλιάδες νὰ ζημιωθοῦν καὶ ἀφανισθοῦν.

ΠΗΓΗ orthodoxia

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.