Προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

Uncategorized

 

1.
Θά ᾿ρθει πρῶτα ἕνα ψευτορωμαίικο· νά μήν τό πιστέψετε, θά φύγει πίσω.

Ὡς
ψευτορωμαίικο χαρακτηρίζει ἐνδεχομένως ὁ ἅγιος τήν πρόσκαιρη ἐλευθερία πού ἔφερε
δυό φορές ὁ ἑλληνικός στρατός στή Βόρειο Ἤπειρο (1913 καί 1940).

Ψευτορωμαίικο,
ὅμως, μπορεῖ νά θεωρηθεῖ καί τό νεοελληνικό κράτος, τό ὁποῖο διέψευσε τούς ὁραματισμούς
τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ καί ὅλων τῶν πρωτεργατῶν τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας. Κι αὐτό
γιά δύο κυρίως λόγους:

Πρῶτον,
γιατί ἐδαφικά περιορίστηκε στά στενά σημερινά γεωγραφικά ὅρια, στή μιά πλευρά
τοῦ Αἰγαίου καί δίχως τήν ἱστορική του πρωτεύουσα καί κοιτίδα τοῦ Γένους
Κωνσταντινούπολη.

Καί
δεύτερον, γιατί θαμπώθηκε ἀπό τά «φῶτα» τῆς Δύσεως, ἀποποιήθηκε ὡς κατώτερη τήν
ἑλληνορθόδοξη/ρωμαίικη κληρονομιά του, ἔναντι τῆς ὁποίας οἱ πολιτικοί καί οἱ
διανοούμενοι ἔνιωθαν κατά κανόνα μειονεξία, καί ἐπιδόθηκε στόν ἄκριτο ἐξευρωπαϊσμό
του. Ὁ ἐξευρωπαϊσμός του αὐτός συνίσταται στήν παθητική ἀντιγραφή καί ἀπομίμηση
δομῶν, θεσμῶν, νοοτροπιῶν καί ἰδεῶν τῶν δυτικῶν κοινωνιῶν, δίχως τήν ἀπαραίτητη
διακριτική ἐπιλογή καί προσαρμογή τους στίς ἰδιαίτερες ἑλληνικές ἀνάγκες καί
προτεραιότητες.

Ἔτσι,
ἀπό τήν ἔνδοξη Αὐτοκρατορία τῆς Νέας Ρώμης-Κωνσταντινουπόλεως προέκυψε ἐκδυτικισμένο
τό σημερινό ἑλλαδικό κρατίδιο, τό ὁποῖο, ὕστερα ἀπό διακόσια χρόνια ἐλεύθερου ἐθνικοῦ
βίου, συνεχίζει νά παραπαίει, καθώς στήν πραγματικότητα δέν εἶναι οὔτε ἑλληνικό/ρωμαίικο
οὔτε εὐρωπαϊκό· εἶναι ἕνα ἐθελούσιο προτεκτοράτο τῆς Δύσεως. Αὐτό τό
ψευτορωμαίικο, μᾶς λέει ὁ ἅγιος, νά μήν τό πιστέψουμε· καί ὁ Θεός νά δώσει νά
φύγει πίσω γιά νά ᾿ρθει τό Ρωμαίικο!

2.
Θά᾿ρθει καιρός πού οἱ Ρωμηοί θά τρώγονται ἀναμεταξύ τους. Ἐγώ συστήνω ὁμόνοια
καί ἀγάπη.

Περιγράφεται
ἡ ἐθνική πληγή τῆς διχόνοιας, ἡ ὁποία στοίχισε ἄφθονο ἀδελφικό αἷμα καί μεγάλες
συμφορές. Παραδείγματα, ὁ τετράχρονος ἐμφύλιος σπαραγμός, πού ξεκίνησε δυό
χρόνια μετά τήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ὁ ἐμφύλιος πόλεμος 1944-1949 κ.ἄ.

3.
Θά δεῖτε στόν κάμπο ἁμάξι χωρίς ἄλογο νά τρέχει γρηγορότερα ἀπό τόν λαγό.

Ἀναφέρεται
στήν λειτουργία τοῦ πρώτου σιδηροδρόμου καί τήν ἐφεύρεση τοῦ αὐτοκινήτου.

4.
Θά᾿ρθει καιρός πού θά ζωστεῖ ὁ τόπος μέ μιά κλωστή.

Ἐκπληρώνεται
στήν ἐποχή μας μέ τά ἠλεκτροφόρα καλώδια καί τά δίκτυα τῶν τηλεπικοινωνιακῶν
μέσων, πού περιτρέχουν ὁλόκληρο τόν πλανήτη μας.

5.
Θά᾿ ρθει καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά μιλοῦν ἀπό ἕνα μακρινό μέρος σέ ἄλλο σάν νά
εἶναι σέ πλαϊνά δωμάτια.

Ἐπαληθεύτηκε
μέ τήν ἐφεύρεση τοῦ τηλεφώνου.

6.
Θά δεῖτε νά πετᾶνε ἄνθρωποι στόν οὐρανό σάν μαυροπούλια καί νά ρίχνουν φωτιά
στόν κόσμο. Ὅσοι θά ζοῦν τότε, θά τρέχουν στά μνήματα καί θά φωνάζουν: «Βγεῖτε ἐσεῖς
οἱ πεθαμένοι, νά μποῦμε ἐμεῖς οἱ ζωντανοί».

Προφητεύεται
ἡ ἐφεύρεση τῶν βομβαρδιστικῶν ἀεροπλάνων καί τό καταστροφικό ἔργο τους.

7.
Θά᾿ρθει καιρός πού ὁ διάβολος θά μπεῖ μέσα σ᾿ ἕνα κουτί καί θά φωνάζει. Καί τά
κέρατά του θά εἶναι στά κεραμίδια.

Περιγράφεται
τό ψυχοφθόρο ἔργο πού ἀσκοῦν τά ἄθλια προγράμματα τῆς τηλεοράσεως. Μέ κέρατα
παρομοιάζονται οἱ κεραῖες τῆς τηλεοράσεως.

8.
Θά᾿ρθει καιρός πού θά διευθύνουν τόν κόσμο τά ἄλαλα καί τά μπάλαλα.

Πιθανή
ἀναφορά στήν παγκόσμια κυριαρχία τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν καί τή σταδιακή ἀποδοχή
τῶν σύγχρονων μηχανῶν αὐτοματισμοῦ καί ρομποτικῆς (αὐτόνομα μηχανήματα,
συσκευές τεχνητῆς νοημοσύνης, ἀνθρωποειδή ρομπότ κ.ἄ.).

9.
Ἐσεῖς θά πᾶτε νά κατοικήσετε ἀλλοῦ, καί ἄλλοι θά᾿ρθοῦν νά κατοικήσουν σ᾿ ἐσᾶς.

Ἐπαληθεύθηκε
ἐπανειλημμένα σέ διάφορες περιοχές, ὅπου κήρυξε ὁ ἅγιος (Σούλι, 1803 καί 1822·
Πρέβεζα, 1798· Πάργα, 1819 κ.ἀ.).

Ἐπαληθεύεται,
ἐπίσης, στίς μέρες μας μέ τό μεταναστευτικό ρεῦμα πού παρατηρεῖται διεθνῶς, μέ
τήν εἰσβολή χιλιάδων μεταναστῶν στήν πατρίδα μας καί τή φυγή χιλιάδων Ἑλλήνων
στό ἐξωτερικό.

10.
Θά σᾶς ρίξουν παρά (χρῆμα) πολύ· θά σᾶς ζητήσουν νά τόν πάρουν πίσω, ἀλλά δέν
θά μπορέσουν.

11.
Θά σᾶς ἐπιβάλουν μεγάλο καί δυσβάστακτο φόρο, ἀλλά δέν θά προφθάσουν.

 12. Θά βάλουν φόρο καί στίς κότες καί στά
παράθυρα.

 Ἐπαληθεύονται ἐκπληκτικά μέ
τόν πρόσφατο ὑπέρογκο δανεισμό τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καί τήν ἐπακόλουθη
δυσβάστακτη ὑπερφορολόγηση τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. Τό δεύτερο μέρος τῶν προφητειῶν
16 καί 17 παραπέμπει σέ ἀπρόβλεπτα μελλοντικά γεγονότα.

13.
Οἱ ληστές θά φύγουν ἀπό τά βουνά, θά κατεβοῦν στίς πόλεις καί θά φοροῦν ὑποδήματα.

Προφητεύεται
ἡ αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας καί τῶν ληστειῶν στίς σύγχρονες μεγαλουπόλεις.
Παράλληλα, ἡ προφητεία παραπέμπει καί σέ κάποιες ἄλλες «ἐξευγενισμένες ληστεῖες»
(οἱ ληστές «φοροῦν ὑποδήματα»…) τῆς σημερινῆς ἑλληνικῆς πραγματικότητας:
Ληστρική ὑπερφορολόγηση καί λεηλάτηση μισθῶν καί συντάξεων, πού ἔχουν ἐπιβληθεῖ
ἀπό τούς κερδοσκόπους τοῦ παγκόσμιου χρηματοπιστωτικοῦ συστήματος· λεηλασία τῶν
πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν τῆς χώρας, μέσῳ τοῦ «Ὑπερταμείου Ἀποκρατικοποιήσεων»,
πού ἐλέγχεται ἀπό τό διεθνές μεγάλο Κεφάλαιο· καταλήστευση ἀπό διεφθαρμένα
δημόσια πρόσωπα μεγάλου μέρους τῆς τεράστιας οἰκονομικῆς βοήθειας, πού δόθηκε ἀπό
τήν Εὐρωπαϊκή  Ἕνωση στήν πατρίδα μας
μετά τό 1981 γιά τή «σύγκλιση» τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας· κ.λπ., κ.λπ.

(Ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τό Ρωμαίικο, Διχαδές καί Προφητεῖες, ἔκδ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ
ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ 2019, σ. 23-26)

 

 

1 σκέψη στο “Προφητεῖες τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ (Α΄ ΜΕΡΟΣ)

  1. Πόσο μας λείπει σήμερα ένας άγιος Πατροκοσμάς.Να κηρύξει μετάνοια αλλά και να δώσει ελπίδα στο λαό του Θεού.Ο μοναδικός τρόπος που προσέγγιζε τους ανθρώπους και ζεσταινε τις καρδιές τους ήταν ολοφάνερο ότι προέρχονταν από το Πανάγιο Πνεύμα που κατοικούσε μέσα του.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.