Οἱ Δημοκρατίες δὲν ΑΠΕΙΛΟΥΝ

Uncategorized

     Γράφει ὁ Πάνος Λαζαράτος 

      Καθηγητὴς Νομικῆς Ἀθηνῶν


Οἱ
Δημοκρατίες
 δὲν
ΑΠΕΙΛΟΥΝ. 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 δὲν στοχοποιοῦν καὶ δὲν ἐκβιάζουν. 

Οἱ Δημοκρατίες δὲν
περιορίζουν δυσ- ανάλογα τὴν ἐλευθερία τῆς γνώμης καὶ δὲν ΣΠΕΥΔΟΥΝ νὰ ὀνομάσουν
αὐθαίρετα καὶ ἃ- περίσκεπτα «συνωμοσία» κάθε ἄποψη ποὺ ἀντιτίθεται στὰ κρατοῦντα
, ἀκόμη καὶ στὴν ἴδια τὴν ἰδέα ἢ τὴν ποιότητα τῆς ἑκάστοτε ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Οἱ
Δημοκρατίες
 εἶναι δυνατὲς , ΑΝΟΙΧΤΕΣ καὶ
ΑΝΕΚΤΙΚΕΣ ἀκόμη καὶ ἀπέναντι στὶς ἀντιδημοκρατικές, ἢ «ἀναρχικές» ,ἢ «ἐπικίνδυνες»
ἀπόψεις καὶ ἐπιπλέον ,ΙΔΙΩΣ , οὐδέποτε βιάζονται νὰ τὶς χαρακτηρίσουν ἔτσι καὶ
νὰ τὶς ποινικοποιήσουν. 

Οἱ
Δημοκρατίες
 δὲν κάνουν κατάχρηση στὴν ἐπίκληση
τῶν ποινικῶν νόμων, ἀστόχαστα, ἀόριστα καὶ…δίχως ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟ- ΜΕΛΕΤΗ ὡς πρὸς τὴ δυνατότητα ἐφαρμογῆς
τους. 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 τρέφονται ἀπὸ τὴν διαφορετικὴ ἄποψη
καὶ μάχονται ΠΑΘΙΑΣΜΕΝΑ , « ὀκωσπερ τείχεος» , γιὰ τὸ δικαίωμά σου νὰ ἔχεις
ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ καὶ νὰ τὴν ἐκφράζεις καὶ μεταβάλεις ΑΠΟΛΥΤΩΣ ἐλεύθερα. 

Οἱ
Δημοκρατίες
 βασίζονται στὴν ἀρχὴ τῆς
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ,ΑΛΛΑ καὶ στὸν εἰλικρινῆ , ἀνυπόκριτο σεβασμὸ τῆς μειοψηφίας ὅσο ἐνοχλητικὴ
ἢ ἐπιπόλαιη ἢ καὶ ἐπικίνδυνη γιὰ τὴν πλειοψηφία καὶ ἂν εἶναι. 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 δὲν τρομοκρατοῦν οὔτε δίνουν
παραπλανητικὰ τὴν ἐντύπωση πὼς τρομοκρατοῦν , ἀφοῦ δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὸ σὸκ καὶ
τὸ δέος τῶν ἀνθρώπων. 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 δὲν σπέρνουν διχόνοια ἀνάμεσα στοὺς
πολίτες τους, ἀφοῦ ἔχουν ὡς φάρο καὶ ὁδηγὸ τὸν βαθὺ ἐθνικό μας στίχο : « Ἂν
μισοῦνται ἀνάμεσό τους δὲν τοὺς πρέπει ἐλευθεριά.» 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 δοκιμάζονται κάθε στιγμὴ σὲ κάθε
πράξη ἢ παράλειψη, καὶ ἀπαιτοῦν ἐγρήγορση καὶ ΘΑΡΡΟΣ ἀπὸ τοὺς ΠΟΛΙΤΕΣ γιὰ τὴ
διατήρησή τους. 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 δημιουργοῦν ΝΟΜΟΤΑΓΕΙΣ μὲν ,ἀλλὰ ἀενάως
κριτικοὺς , ὑπερήφανους πολίτες μὲ ΠΑΡΡΗΣΙΑ καὶ ὄχι ΥΠΑΚΟΥΟΥΣ  ΥΠΗΚΟΟΥΣ. 

 Οἱ
Δημοκρατίες
 δὲν ΕΚΦΟΒΙΖΟΥΝ , γιατί ἂν εἶναι γνήσιες
δὲν ἔχουν νὰ ΦΟΒΗΘΟΥΝ τίποτε. 

Οὔτε
αὐτὲς . Ἀλλὰ οὔτε ἰδίως οἱ ΠΟΛΙΤΕΣ, ὅταν μὲ τὴν κριτικὴ καὶ ἐλεύθερη στάση
τους ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ κάθε μέρα πὼς ἀξίζουν , πὼς τοὺς « πρέπει» μία τέτοια
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ .


ΠΗΓΗ www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.