Ἡ δικτατορία τῆς μάσκας

Uncategorized

Ἕλληνα Ὀρθόδοξε, πρόσεχε
!

Κατά
τήν περίοδο τῆς ὑποτιθέμενης πανδημίας, ὅταν σέ βομβάρδιζαν συνεχῶς μέ
κρούσματα, θανάτους καί διασωληνωμένους ΔΕΝ ἦταν ἀπαραίτητη ἡ μάσκα. Τό θυμᾶσαι;

Τώρα
πού μιλοῦν ΜΟΝΟΝ γιά κρούσματα, σοῦ λένε ὅτι εἶναι «ἀπαραίτητη». Τί δέν
καταλαβαίνεις;;

Ἤδη
ξεχάστηκε καί ἡ φιλολογία γιά νεκρούς καί διασωληνωμένους, ἀφοῦ εἶδαν πώς μποροῦν
νά μᾶς κρατᾶν στό μαντρί καί μέ ἠπιότερη ὁρολογία. Ὁ μιθριδατισμός σέ ὅλο του
τό μεγαλεῖο ! Ξέρουν πώς στό ὑποσυνείδητό μας τό κρούσμα συνδέθηκε μέ τόν
διασωληνωμένο ἀσθενή καί μέ τόν θάνατο. Ἄρα τώρα καί μόνον ἡ ἀναφορά στό
«κρούσμα» εἶναι ἀρκετή γιά νά τρομάξει, νά καθηλώσει, νά δημιουργήσει δέος.

Καί
ποιός θά μᾶς πεῖ τί εἶναι «κρούσμα»; Τό νά ἀνιχνευθεῖ μέ τήν μέθοδο
RTPCR (real time polymerase chain reaction –ἁλυσιδωτή ἀντίδραση
πολυμεράσης σέ πραγματικό χρόνο); Μά ὁ ἴδιος ὁ ἐφευρέτης της ἀποφαίνεται πώς
δέν εἶναι ἱκανή νά ἀνιχνεύει μόλυνση ἀπό τόν ἰό (βλέπε 29 Μαρ 2020 COVIT 19 –Ὅλη
ἡ ἀλήθεια! Γιατί πεθαίνουν στήν Ἰταλία… https://www.youtube.com/watch?v=m27m5OcuUDM 15ο
λεπτό καί ἑξῆς).

Εἶναι
ἐπινοημένη γιά νά μεγενθύνει κάποια μεγέθη, μαζί ὅμως μεγενθύνει καί τόν
«θόρυβο», τά σφάλματα. Μελέτη δείχνει πώς ἡ μέθοδος
pcr ὅταν
χρησιμοποιεῖται γιά ἀνίχνευση κορονοϊοῦ δίνει ψευδῶς θετικά ἀποτελέσματα κατά
47-75% (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω). Ἡ
RTPCR δίνει θετικό ἀποτέλεσμα σέ ΟΛΗ τήν οἰκογένεια
κορονοϊῶν, δηλαδή ἄν πέρασα γρίππη ἀπό ἄλλο στέλεχος, θά δείξει πώς εἶμαι
φορέας κορονοϊοῦ, ἐνῶ στήν πραγματικότητα δέν εἶμαι.

Καί
πάλι ποῦ βρίσκονται τά ὑποτιθέμενα κρούσματα ; Ποιοί εἶναι ; Ὑγιεῖς ἄνθρωποι πού
βρέθηκαν θετικοί; Ἔχουν ὀνοματεπώνυμο; Ἤ μόνον συμποσοῦνται στά δελτία εἰδήσεων
τῶν καλοπληρωμένων καναλιῶν;

Ἕλληνα
Ὀρθόδοξε, πρόσεχε !

Εἶπαν,
«ἀκοῦμε τούς εἰδικούς», δηλαδή τούς μαθητευόμενους μάγους τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ
Ὑγείας (πού εἶναι ἰδιωτικός φορέας). Οἱ εἰδικοί λοιπόν (
Maria van Kerkhove WHO Says Covid-19 Asymptomatic Transmission IsVery Rare8
Ιουν 2020 https://youtu.be/NQTBlbx1Xjs) ) εἶπαν πώς ΟΙ
ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ
. Ἄρα ἄν ἐγώ ἔχω δίπλα μου ἕνα πρόσωπο πού δέν
βήχει, πού δέν ἔχει πυρετό (φυσικά δέν ἐνδείκνυται νά θερμομετρήσω ἕναν ἄγνωστο
διπλανό μου, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος μέ πυρετό φαίνεται), πού δέν ἔχει καταρροή, καί ἡ
γενική του εἰκόνα δέν δείχνει ὅτι νοσεῖ, τότε ἀκόμη καί ἄν :

α)
εἴτε τό πέρασε, β) εἴτε τό ἔχει (φορέας),

ἐφόσον
λοιπόν, ἐπαναλαμβάνουμε, δέν παρουσιάζει συμπτώματα ΦΑΝΕΡΑ

(δηλαδή μέ γυμνό ὀφθαλμό, εὔκολα ἀντιληπτά ἀπό τρίτον, χωρίς ἐξετάσεις) ἄρα δέν
νοσεῖ καί συνεπῶς
ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΙ.
 Αὐτό λένε οἱ ἐπιστήμονες τοῦ ΠΟΥ, οἱ εἰδικοί,
τούς ὁποίους ἡ Κυβέρνηση ἰσχυρίζεται πώς πρέπει νά ἀκοῦμε…

Πρός
τί λοιπόν ἡ μάσκα
, πού ἀκόμη καί οἱ ἴδιοι, οἱ κατατασκευαστές
της, γράφουν στίς ὁδηγίες πώς δέν προστατεύει;

Βλέπε
καί : 29-7-2020 Ολλανδικό υπουργείο
Υγείας: «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι προσφέρει προστασία η μάσκα από τον
κορωνοϊό»!
https://www.pronews.gr/kosmos/901189_ollandia-i-kyvernisi-den-synista-tin-hrisi-maskas-prostasias-apo-ton-koronoio


ἀκόμη καί ἄν ἐγώ ἔχω κορονοϊό, εἴτε τό γνωρίζω εἴτε ὄχι, ἐφόσον δέν νοσῶ, ΔΕΝ τόν μεταδίδω.

Καί
στό κάτω κάτω τί νά μεταδώσω, ἄν νοσῶ ἤπια ἤ ἀκόμη καί ἄν ἔχω γριππώδη
συνδρομή; Νά μεταδώσω μιά γρίππη ; Μία γρίππη πού κανέναν δέν μπορεῖ νά βλάψει ἐκτός
ἀπό αὐτούς πού θά ἔβλαπτε ἡ κοινή ἐποχική γρίππη, δηλαδή ὅσους ἔχουν σοβαρά ὑποκείμενα
προβλήματα ὑγείας, καί δή τούς ἡλικιωμένους ἐξ αὐτῶν, πού οὕτως ἤ ἄλλως καί αὐτοί
θά ἔπρεπε νά προσέχουν καί ἐγώ νά τούς προσέχω καί νά τούς ἀποφεύγω, ἐφόσον ἔχω
συμπτώματα ;

Καί
γι᾿ αὐτό θά πρέπει ἐγώ ὁ νέος, ὁ ὑγιής καί παραγωγικό στέλεχος τῆς κοινωνίας νά
φορῶ μάσκα καθημερινά παντοῦ; Καί νά μένω φυλακισμένος σπίτι μου ὅποτε διατάξει
ὁ κάθε παρανοϊκός; Ἕως τώρα ἔτσι κάναμε στίς ἐποχιακές γρίππες;

Καί
ἄν τό περάσω, τί θά πάθω; Ἀπολύτως τίποτε, ἐφόσον γενικῶς εἶμαι ὑγιής. Τό πολύ
πολύ νά ἔχω συμπτώματα μιᾶς γρίππης. Θά ἀποκτήσω μάλιστα καί ἀντισώματα, τά ὁποῖα
θά μέ προφυλάσσουν (γιά ὅσο καιρό παραμείνουν στόν ὀργανισμό μου μέχρι νά ἐλαττωθοῦν),
ἀπό τήν ὅποια νέα ἐπανείσοδο τοῦ ἰοῦ στόν ὀργανισμό μου. Μάλιστα, γιά ὅσο καιρό
διαρκεῖ ἡ ἀνοσία μου, θά γίνω καί τεῖχος ἀναχαίτισης τοῦ ἰοῦ, ἐάν τόν
ξανασυναντήσω, συντείνοντας πλέον καί στήν γενικότερη ἀνοσία τοῦ κοινωνικοῦ
συνόλου.

Τό
ζήτημα λοιπόν βρίσκεται ἀλλοῦ καί ἄς μήν τρῶμε ἀμάσητα αὐτά πού ὁ ὀχετός τῶν
καναλιῶν χύνει μέσα στά σπίτια μας. Τό ζήτημα εἶναι ὅτι ἐμεῖς, ὁ ὀρθόδοξος λαός,
πρέπει νά εἴμαστε πολίτες β΄κατηγορίας, παρίες, ὑπάκουοι δοῦλοι. Ἔτσι κι ἀλλιῶς
ἡ ἐλίτ δέν θά φοράει μάσκα, καί ἐμᾶς μᾶς θέλουν νά φορᾶμε γιά νά εἴμαστε καί νά
φαινόμαστε δουλοπάροικοι. Ἔ, ὄχι, ἀρκετά πιά μέ τά ψέμματά τους.

Καί
μήν ξεχάσω: ποιός σοῦ ἐγγυᾶται πώς ἡ συνεχής μασκοφορία δέν σέ βλάπτει; Πιό εἰλικρινές
ἐκ μέρους τῶν κρατούντων λοιπόν θά ἦταν κάθε συσκευασία μάσκας, ὅπως στά πακέτα τῶν τσιγάρων, νά ἀναγράφει:

«Προσοχή,
ἡ μάσκα βλάπτει σοβαρά τήν ὑγεία, σωματική καί ψυχική. Τήν φορᾶτε μέ δική σας εὐθύνη».

Ἀλλά
θά ἐπανέλθουμε γι᾿ αὐτό τό θέμα.

Ἕλληνα
Ὀρθόδοξε, λοιπόν πρόσεχε !

ΦΙΛΑΓΙΟΣ

1 σκέψη στο “Ἡ δικτατορία τῆς μάσκας

 1. ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΘΟΥΝ:

  1. ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΠΟ Ή ΜΕ COVID, ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΑΝ ΑΠΟ COVID (Δήλωση Τσιόδρα 4/5/2020)
  2. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΗΤΑΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΙΕΙΣ, ΕΝΩ ΤΩΡΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΤΗ ΦΟΡΑΝΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ !!!
  3. ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΕΝΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ "ΠΙΘΑΝΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ" ΛΟΓΩ COVID-19, ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ (ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ).
  4. ΠΕΡΥΣΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 1071 ΝΕΚΡΟΥΣ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ (Επίσημα Στοιχεία Ε.Ο.Δ.Υ. – σελίδα 24 της Ετήσιας Έκθεσης Γρίπης 2018-2019 εδώ: https://eody.gov.gr/wp-cont…… ) ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ;
  5. ΤΟ 2014-2015 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ 4161 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ (ίδιο link όπως και πριν). ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΗ ΧΩΡΑ;
  6. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ 290.000 έως 650.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΛΟΓΩ ΓΡΙΠΗΣ ( https://www.worldometers.info – Ενότητα HEALTH)
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΛΕΙΣΑΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΟΠΩΣ ΦΕΤΟΣ;
  7. ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ.!!! ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.5000.000 ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ (ίδιο link όπως και πριν) ΜΟΝΟ ΦΕΤΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !!!
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ;
  8. ΦΕΤΟΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 2.400.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ (ίδιο link όπως και πριν). ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ;
  9. ΦΕΤΟΣ, ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 3.970.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ (ίδιο link όπως και πριν). ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ;
  10. ΦΕΤΟΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 650.000 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ (ίδιο link όπως και πριν). ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ;
  ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ;
  ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΟΣΑ ΖΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΑ;
  11. ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΛΟΓΩ COVID ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ (25/6/2020) ΕΙΝΑΙ 486.000 ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΙ 191 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΝΩ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΚΟΜΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΔΩ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.
  12. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤON ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΔΥ) ΓΙΑ ΤΗΝ 25/6/2020: ΑΠΟ ΤΟΥΣ 191 ΘΑΝΑΤΟΥΣ COVID, Η ΔΙΑΜΕΣΗ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 76 ΕΤΗ ΚΑΙ ΤΟ 95,8% ΑΥΤΩΝ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΙΟ "ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΝΟΣΗΜΑ".
  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ ΟΜΩΣ ΠΟΙΑ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ;
  ΕΙΝΑΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΑΠΟ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ;

  ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΣΟΥΜΕ ΕΔΩ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΙΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ 20.000.000 ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ" ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.