«Ποιός Θεός θά συγχωρήσῃ τό γεγονός ὅτι οἱ ἐκκλησίες ἔμειναν κλειστές καί δέν ἐλειτούργησαν… ;»

Uncategorized


Μιχάλης Καραολής ἐλέγχει τούς σημερινούς ἀνθρώπουςὉ Μιχαλάκης Καραολῆς ἀπαγχονίσθηκε στίς 10
Μαΐου ἀπό τούς Ἐγγλέζους στήν Κύπρο γιά τόν ἀγώνα του γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς πατρίδος
του.

«Στίς 25 Μαρτίου 1956 οἱ Ἄγγλοι ἀπό φόβο
γιά πιθανές ἐκδηλώσεις τῶν Κυπρίων ἐφαμρόζουν ἕνα πρωτοφανές μέτρο. Ἐπιβάλλουν
περιορισμό κατ᾿ οἶκον, τό γνωστό
curfew
[ἀπαγόρευση κυκλοφορίας] στίς κυπριακές πόλεις.
Ἔτσι γιά πρώτη φορά δέν χτυποῦν οἱ
καμπάνες καί δέν λειτουργοῦν οἱ ἐκκλησίες γιά τόν Εὐαγγελισμό.
Ὅλοι κλεισμένοι στά σπίτια τους καί ἔξω ἡ
πάνοπλη καί ἐκδικητική στρατοκρατία.
Τό περιοριστικό μέτρο τῶν Ἄγγλων δέν ἀφήνει
ἀσυγκίνητο τόν Καραολῆ, πού ἀπό τό κελλί τοῦ μελλονθανάτου γράφει στίς 25
Μαρτίου 1956 τό ἀκόλουθο γράμμα πρός τόν ἀδελφό του: ‟…Ποιός Θεός θά συγχωρήσῃ
τό γεγονός ὅτι οἱ ἐκκλησίες ἔμειναν κλειστές καί δέν ἐλειτούργησαν κατά τήν
τεραστίαν εἰς βάθος νοήματος ἑορτήν ἤ μᾶλλον κατά τόν παμμέγιστον αὐτόν
συνδυασμόν ἑορτῶν, ὁ ὁποῖος κατ᾿ ἐλάχιστον ὑστερεῖ ἀπό τό κύριον Πάσχα. Πάει
περίπατο κάθε ἔννοια συνεορτασμοῦ ἀγγέλων μετ᾿ ἀνθρώπων, κάθε πρόθεσις
δοξολογίας, εὐχαριστήσεως καί λατρείας διά τήν ὑπεράγαθον θεϊκήν συγκατάβασιν,
τήν ἄρρητον εἰς τήν ἀνθρωπότητα εὐαγγελιζομένην χαράν διά τῆς σωτηρίας τό
κεφάλαιον καί τήν φανέρωσιν τοῦ ἀπ᾿  αἰῶνος
μυστηρίου.

Πάει περίπατο καί τό ‟ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε
τόν Θεόν”. Τό ᾿φαγαν τά ὑλικά συμφέροντα. Ἔπειτα ἀπό αὐτά θά διερωτᾶται κανείς
ποῦ βαίνομεν; Πρός τό τέλος τοῦ κόσμου ἀσφαλῶς”.
Ἀπό τήν ἐκπομπή «Τό ἔπος τῆς ΕΟΚΑ: 40
χρόνια ἀπό τήν ἔναρξι τοῦ ἐνθικοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ 1955-1959»
(βλ. s://drive.google.com/file/d/1KRnefQsrK_Hu2Vs7FEZY71R-4t_iHgN2/view?usp=
drive_web)
{Περιοδικό
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ, φ. 763/ Μάϊος-Ἰούνιος 2020}

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.