Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ

Uncategorized
 

Ἱερά Πανήγυρις Ἁγίου Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ μέ ἀφορμή τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν του Λειψάνων
(18 καί 19 Ἰουλίου 2020)

Τ

ό ἐκκλησάκι
τοῦ βράχου, ἀφιερωμένο στόν ἅγιο Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, εἶχε σήμερα τήν τιμητική
του. Κάθε χρόνο αὐτήν τήν ἡμέρα οἱ πατέρες τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τελοῦν
Πανηγυρικό Ἑσπερινό μέ ἀφορμή τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν Λειψάνων του.


δυνατή βροχή καί ἡ ἡμέρα τοῦ Σαββάτου μᾶς ἀνάγκασε νά ἑορτάσουμε τόν Ἅγιο στόν
μεγάλο ναό τῆς Μονῆς μας. Καί ἐκεῖ ἀντικρίσαμε τήν θαυμαστή εἰκόνα του. Ὁλοζώντανη
ἡ μορφή τοῦ Ἁγίου, ἀπό τίς πρῶτες εἰκόνες πού ἁγιογραφήθηκαν στή Ρωσσία. Ἐπιπλέον
προσκυνήσαμε τό μικρό τεμάχιο ἀπό τά ἱερά του Λείψανα. Τά δώρησε στή Μονή μας ὁ
Πατριάρχης Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσσιῶν Ἀλέξιος Β΄, τότε πού μόλις εἶχε ὁλοκληρωθεῖ
ἡ ἀνέγερση τοῦ πετρόκτιστου ναοῦ του στόν βράχο ὁ ὁποῖος βρίσκεται ἐντός τῶν ὁρίων
τῆς Μονῆς μας.

Ἀφοῦ
ἐψάλη ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός ἀπό τούς πατέρες, ὁ σεβαστός Καθηγούμενος
π.Χρυσόστομος ὁμίλησε γιά τή ζωή τοῦ μεγάλου Ἁγίου.


ζωή τοῦ στάρετς Σεραφείμ καί ἡ διδασκαλία του συνταιριάζει μέ τή ζωή τῶν μοναχῶν
καί χαριτώνει τόν κάθε πιστό γιά νά μπορέσει νά ἀντιμετωπίσει τά καθημερινά
προβλήματά του. Οἱ μοναχοί ἰδιαιτέρως εὐλαβοῦνται τόν μεγάλο αὐτό Ἅγιο, πού μέ
τήν ἀσκητική ζωή του δίνει κουράγιο καί δύναμη σέ κάθε ἀγωνιζόμενο ἄνθρωπο γιά
νά ζήσει τόν Θεό. Τό φῶς τῆς ἀναστάσεως πού φανερώνεται στό πρόσωπό του, ἀλλά
καί ὁ χαιρετισμός του πρός ὅλους μέ τό βιωματικό «Χριστός Ἀνέστη, χαρά μου»,
διαλύει κάθε σκοτεινιά καί θλίψη στή ζωή κάθε ἀνθρώπου πού μελετᾶ τόν βίο καί
τή διδασκαλία του.

Ταπεινοί
προσκυνητές τῆς ἱερᾶς εἰκόνος καί τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου του, μεταφέρουμε τήν ἁπλότητα
καί τό φῶς, τόν καρπό τῆς ἀπόκτησης τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού βίωνε καθημερινά ὁ Ὅσιος.
Καί εὐχόμεθα ἡ ζωή μας νά εἶναι γεμάτη μέ αὐτό τό φῶς, ἀφοῦ διδάσκει σέ ὅλους
μας πώς σκοπός τῆς ζωῆς κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἡ ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ
εὐχές καί οἱ ἱκεσίες του πρός τόν Χριστό νά μᾶς κρατύνουν αὐτές τίς δύσκολες ἡμέρες
καί οἱ δυσκολίες τῆς ζωῆς νά γίνουν αἰτία γιά νά μπορέσουμε νά ἀποκτήσουμε τό Ἅγιο
Πνεῦμα. Ἀμήν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.