ΕΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ

Uncategorized

 (Μνήμη Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου)Μ

έ τήν καθιερωμένη λαμπρότητα καί μεγαλοπρέπεια ἑορτάσθηκε καί φέτος στό Ἱερό
Κοινόβιο τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου ἡ μνήμη τοῦ φερωνύμου Ἁγίου καί προστάτη του.

Τόπος προσκυνήματος γιά πολλούς πιστούς ἦταν καί φέτος
τό σεμνό καθίδρυμα στό ὄρος Πάϊκο τό διήμερο τῆς Δευτέρας καί τῆς Τρίτης (13 –
14  Ἰουλίου 2020), πού πάντοτε μέσα στήν
«καρδιά» τοῦ καλοκαιριοῦ τιμᾶ καί γεραίρει αὐτόν τόν ἐξαίσιο καί διαχρονικό διδάσκαλο
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ Γένους.

Ἐπίσημος προσκεκλημένος καί προεξάρχων τοῦ λαμπροῦ αὐτοῦ
ἑορτασμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου ἦταν φέτος ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου
τῆς Θεοτόκου Καλλίπετρας Βεροίας Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Παλαμᾶς.  Στόν ἅγιο Καθηγούμενο ἐπιφυλάχθηκε _κατά τά εἰωθότα
τοῦ Ἁγίου Ὄρους_ θερμή ὑποδοχή.

Οἱ ἑορταστικές ἐκδηλώσεις τιμῆς πρός τόν Ἅγιο ξεκίνησαν
στίς 6 τό ἀπόγευμα τήν παραμονή τῆς ἑορτῆς (Δευτέρα, 13 Ἰουλίου) μέ τήν τέλεση Μεγάλου
Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Τήν κυριώνυμη ἡμέρα, Τρίτη 14 Ἰουλίου, μετά τό πέρας
τῆς Μεγάλης Δοξολογίας καί πρίν ἀπό τήν θεία Λειτουργία πραγματοποιήθηκε μικρή λιτανεία
καί ἁγιασμός στόν αὔλειο χῶρο τῆς Μονῆς. Ἀκολούθησε τό Πανηγυρικό ἱερατικό συλλείτουργο.

Τό ἑορταστικό αὐτό διήμερο ἡ χορωδία τῶν πατέρων τῆς
Ἀδελφότητας, μέ τά μελωδικά τροπάρια καί τούς ὕμνους πού ἔψαλλε, ἀπέδωσε τίς ὀφειλόμενες
τιμές πρός τόν ἑορταζόμενο μεγάλο Ἅγιο καί προστάτη τους. Παράλληλα, τό τεμάχιο
τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, πού φυλάσσεται ὡς θησαυρός πολύτιμος στή
Μονή, τίς ἡμέρες αὐτές εἶχε γίνει τό κέντρο τῆς ἀπόδοσης τιμῆς ἐκ μέρους τῶν εὐλαβῶν
προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχαν προστρέξει γιά νά λάβουν τήν εὐλογία καί τήν χάρη του.

Τό ἀπόγευμα τελέσθηκε Παράκληση στόν ἅγιο Νικόδημο, ἱερό
Εὐχέλαιο καί τό καθιερωμένο Κτητορικό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν δωρητῶν,
συνδρομητῶν, ἀφιερωτῶν, εὐ­­εργετῶν καί κτητόρων τοῦ  Ἱεροῦ Κοινοβίου.

Ἀνάμεσα στούς ἀνώνυμους πιστούς πού τίμησαν μέ τήν παρουσία
τους τή μνήμη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, ξεχώρισαν ἀρκετοί ἐπώνυμοι: Ἀρχιμανδρίτης Σεβαστιανός,
Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Βασιλειάδος Καστορίας, ὁ Δήμαρχος Παιονίας
κ. Κωνσταντῖνος Σιωνίδης, ὁ Δήμαρχος Ὡραιοκάστρου κ.Παντελεήμων Τσακίρης, ὁ Βουλευτής
Νομοῦ Πέλλης κ.Διονύσιος Σταμενίτης, οἱ Ἀντιδήμαρχοι Παιονίας κύριοι Ἀθανάσιος Τζοῦρτζος,
Ἰωάννης Ἀδαμόπουλος καί Εὐάγγελος Νίτσης, ὁ Ἀστυνομικός Διευθυντής Κιλκίς Συνταγματάρχης
Δημήτριος Χαραλαμπίδης, συνεργάτες καί Δημοτικοί Σύμβουλοι τοῦ Δήμου Ὡραιοκάστρου,
ὁ Πρόεδρος τῆς Τοπικῆς Κοινότητος Γουμένισσας κ.Ἀστέριος Τάτσης, ὁ ἰατρικός διευθυντής
Νοσοκομείου Γουμένισσας κ.Αἰμίλιος Σάτσογλου, ὁ Διοικητής τοῦ Α.Τ. Γουμένισσας Ἀστυνόμος
Α΄ κ.Ἀντώνιος Λιάκος, ὁ Διοικητής τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας Γουμένισσας Ἀντιπύραρχος
κ.Χρῆστος Γκαντίδης.

Τό τεμάχιο τοῦ τιμίου λειψάνου τοῦ Ὁσίου πού βρίσκεται
ἀποτεθησαυρισμένο στό Ἱερό Κοινόβιο ἔγινε, μαζί μέ τήν ἱερή εἰκόνα του, ἀν­­τικείμενο
τι­­­­­­μῆς καί προσκύνη­σης ἐκ μέ­ρους τῶν ἑ­­ορ­τα­­­στῶν, οἱ ὁποῖοι συ­­νέρ­ρεαν
δι­­αρ­­κῶς τίς δύο αὐ­τές ἡμέρες γιά νά λάβουν τήν εὐ­­λο­­γία τοῦ μεγάλου αὐ­τοῦ
Πατρός, μιᾶς ἱ­­­ερῆς μορφῆς, “ὁπού ἐστόλισε τήν  Ἐκκλησίαν μας μέ τόσα βιβλία, ὁπού αἰῶνες ὁλόκληροι
παρῆλθαν καί δέν εὑρέθη ἄλλος νά συνθέσῃ καί νά φέρῃ εἰς τό μέσον τῆς  Ἐκκλησίας”, ὅπως ἔχει χαρακτηριστικά γραφεῖ, ἀναφορικά
μέ τό σπουδαῖο συγγραφικό ἔργο του. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι οἱ ἀκτῖνες τῶν διδαχῶν τοῦ
ἁγίου Νικοδήμου ἐξακολουθοῦν νά μᾶς φωτίζουν καί σήμερα ὅπως τό φῶς ἀπό τίς ἀκτῖνες
τοῦ ἥλιου καί θά φωτίζουν τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, τούς σημερινούς ὀρθόδοξους Χριστιανούς,
καθώς καί τήν ἄνυδρη πνευματικά ἐποχή μας, ὄχι μόνο ὅσο ὑπάρχει ἀκόμη αὐτός ὁ κόσμος,
ἀλλά εἰς αἰῶνας αἰώνων…

Ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί θά ἔπρεπε νά νοιώθουμε ἀληθινά
ἀναπολόγητοι ἄν ἀφήναμε _ ὅ μή γένοιτο _  νά σκεπάσει κάποτε ἡ λήθη καί ἡ ἀδιαφορία τή μνήμη
μιᾶς τόσο μεγάλης πνευματικῆς μορφῆς, ὅπως ἐκείνης τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος
πρόσφερε τόσα πολλά στό Γένος καί τήν Ἐκκλησία!…

Τό ὅτι, μετά ἀπό πέντε περίπου αἰῶνες σκλαβιᾶς παραμείναμε
ὀρθόδοξοι στήν Πίστη, αὐτό τό ὀφείλουμε ἐν πολλοῖς στόν Ἅγιο Νικόδημο καί τά πολύτιμα
συγγράμματά του μέ τά ὁποῖα διαφώτισε καί καθοδήγησε τό ταλαίπωρο καί δυστυχές ἔθνος
τῶν  Ἑλλήνων.

Σήμερα πού τό ἔθνος μας βρίσκεται ξανά ὑποδουλωμένο πνευματικά
σέ ξένες «ἐπιρροές», οἱ ὁποῖες τό ἀλλοτριώνουν καί τό ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Παράδοση
καί τήν Πίστη τῶν Πατέρων του, εἶναι ἀνάγκη νά στραφοῦμε «πρός τά πίσω» καί νά μελετήσουμε
τή ζωή καί τά ἔργα τῶν Ἁγίων καί ἰδιαιτέρως τοῦ ἁγίου Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος συνοψίζει
τήν πατερική παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας καί μᾶς κάνει νά αἰσθανθοῦμε ὅτι εἴμαστε  Ἕλληνες καί ὀρθόδοξοι χριστιανοί πού ἐνσαρκώνουμε
μέσα μας τή Ρωμιοσύνη.

Εὐτυχῶς
πού ὑπάρχουν τά ἅγια καί θεόπνευστα συγγράμματά του γιά νά μᾶς καθοδηγοῦν.

Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τόν λαμπρό ἑορτασμόΑφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.