Πνευματικές νουθεσίες

UncategorizedΝά μήν ἀφήνουμε χῶρο ὥστε τό μίσος καί ἡ
ἔχθρα καί ἡ κακία καί ἡ ζήλεια μέσα στήν καρδιά μας νά μεγαλώνουν ἐναντίον τοῦ ἀδελφοῦ
μας. Ὁ ἕνας τόν ἄλλον νά τόν βλέπει καί νά τόν πονάει καί νά τόν σέβεται κι ἔτσι
ν’ αὐξάνεται ὁ ἀλληλοσεβασμός καί ἡ ἀγάπη μεταξύ μας.

Εἴθε νά μᾶς τονώσει πνευματικά ἡ Χάρις
τοῦ Θεοῦ καί πρόθυμοι πάντοτε, ἐξυπηρετικοί ὁ ἕνας πρός τόν ἄλλον, νά
προσφέρουμε στόν Θεό αὐτά πού μᾶς ἔδωσε Ἐκεῖνος. Καί νά μήν ὁμοιάσουμε μέ τόν
δοῦλον ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος πῆρε τό τάλαντο, τόν μαργαρίτη, καί τόν ἔκρυψε στή γῆ,
ἀλλά ἐμεῖς νά ὁμοιάσουμε μ’ ἐκεῖνον τόν δοῦλο τόν καλό, ὁ ὁποῖος πολλαπλασίασε
τό τάλαντο καί αὔξησε τούς μαργαρίτας, καί ὅταν τοῦ ζητήθηκε, τούς παρέδωσε εἰς
τόν Θεόν.

Αὐτό κάναμε σήμερα γιά σένα, Θεέ μου.
Καί Ἐσύ δίδεις  πνευματικά τό ἀντίτιμο
στόν κάθε ἕνα καί ἔτσι προοδεύουμε. Προοδεύουμε καί πορευόμεθα πρός τήν ἁγιότητα.
Πρέπει πολύ νά τό προσέξουμε αὐτό, μή τυχόν καί πέσουμε σέ ἀντίθετη κατάσταση
καί ἡ πρόοδος πρός τήν ἁγιότητα γίνει πρόοδος πρός τήν δαιμονικότητα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.