Πνευματικές νουθεσίες

Uncategorized

Τό
μεγαλύτερο κήρυγμα τοῦ Μοναχοῦ εἶναι ἡ σιωπή. Εἶναι τό ταπεινό φρόνημα, εἶναι
τά λίγα λόγια. Ὅσο πιό πολλά λόγια λές, τόσο καί σύ παθαίνεις κακό καί τόν ἄλλον
δέν ὠφελεῖς. Τά λόγια εἶναι γι’ αὐτούς πού δέν ἔχουν προσευχή. Ἡ μυστική ζωή τοῦ
Μοναχοῦ θαυματουργεῖ. Καί ἡ μυστική ζωή τοῦ Μοναχοῦ ἑλκύει τή Χάρη καί δίδει
Χάρη. Ἡ ἐξωστρέφεια εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία διώχνει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ. Ὅσα λόγια
καί νά πεῖς δέν ὠφελεῖς τόν ἄλλον, μόνον στό μυαλό του μπαίνουν. Στήν καρδιά
του δέν φτάνουν. Καί πολλές φορές δικαιώνεται ἡ ὑπερηφάνειά του. Καί ἡ δική σου
καί ἡ δική του. Καί τοῦ ὁμιλοῦντος καί τοῦ ἀκούοντος. Ἐμεῖς ἐκεῖνο πού μποροῦμε
νά κάνουμε, εἶναι νά προσευχόμεθα καί νά συστήνουμε καί στούς ἄλλους νά
προσεύχονται ἤ νά μελετοῦν τά βιβλία τῶν Ἁγίων. Νά ξέρατε πόση ὠφέλεια
παίρνουμε ἒτσι!

   Ἐμεῖς
νά βλέπουμε τούς καρπούς τῶν προσευχῶν μας μέ ταπείνωση, μέ εὐλάβεια καί
προπαντός μέ φόβο Θεοῦ. Γιατί ὅπου λείπει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ, ἐκεῖ χορεύει ὁ
διάβολος καί κάνει τόν ἄνθρωπο ἀπάνθρωπο καί σκληρό καί ἀσύνετο.

 Ὁ Θεός νά μᾶς εὐλογεῖ, νά μᾶς δυναμώνει. Καί
τά προβλήματα νά μᾶς δυναμώνουν, νά μᾶς κάνουν καλύτερους ἀθλητάς κι ὄχι
τεμπέληδες. Ἡ Παναγιά νά μᾶς σκεπάζει ὅλους μας, ἀμήν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.