Ἡ τεχνολογία τῶν δικτύων 5G εἶναι τὸ ἑπόμενο παγκόσμιο “ἐργαλεῖο” κυριαρχίας, τὸ ὑπέρτατο ὅπλο κατασκοπείας καὶ τὸ κλειδὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο ζωτικῆς σημασίας ὑποδομῶν

Uncategorized

Οἱ
γνωρίζοντες διαβεβαιώνουν πὼς ἡ τεχνολογία τῶν δικτύων 5G εἶναι τὸ ἑπόμενο
παγκόσμιο “ἐργαλεῖο” κυριαρχίας, τὸ ὑπέρτατο ὅπλο κατασκοπείας καὶ τὸ
κλειδὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο ζωτικῆς σημασίας ὑποδομῶν, ὅπως ἡ ἐνέργεια, τὰ ἀμυντικὰ
συστήματα, ἀλλὰ καὶ τὰ προσωπικὰ δεδομένα.

Μετὰ
τὸ πέρας τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ ΗΠΑ καὶ ἠ Σοβιετικὴ Ἕνωση ἐνεπλάκησαν σὲ
μία πολυδάπανη διαμάχη ποὺ θύμιζε διαστημικὴ κούρσα. Ἐκεῖ, στὸν ἀχανῆ χῶρο ὅπου
κινοῦνται ὅλα τα ουράνια σώματα, μὲ τὸν περιβόητο “Πόλεμο τῶν Ἄστρων”
κρίθηκε ἡ ἔκβαση τοῦ Ψυχροῦ Πολέμου. Σήμερα, κάποιες δεκαετίες ἀργότερα, πεδίο
μάχης ἀποτελεῖ τὸ 5G, ποὺ σὰν ἄλλο “ἱερὸ δισκοπότηρο” ὁδηγεῖ σὲ
μετωπικὴ σύγκρουση ΗΠΑ καὶ Κίνα αὐτὴ τὴ φορά.

Ο
Βλαντιμίρ Πούτιν ηταν ὁ πρῶτος ποὺ τὸν ὀνομάτισε εὐθέως ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Οἰκονομικὸ
Φόρουμ τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, ὅταν ἔκανε λόγο γιὰ «τὸν τεχνολογικὸ παγκόσμιο
πόλεμο ποὺ ἔχει ἤδη ξεσπάσει». Πράγματι, ἡ μάχη γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν δικτύων
κινητῆς τηλεφωνίας πέμπτης γενιᾶς προκαλεῖ μία γεωπολιτικὴ…
σύγκρουση ποὺ θὰ ἔχει τεράστιες ἐπιπτώσεις σὲ εὐρωπαϊκὲς ἑταιρεῖες
καὶ κυβερνήσεις. 

 
ἀναμέτρηση, ἄλλωστε, τῶν δύο ἰσχυρότερων οἰκονομιῶν τοῦ πλανήτη, μὲ τὸν ἐμπορικὸ
πόλεμο νὰ ἔχει ἤδη ἀρχίσει, ἀναμένεται νὰ ἔχει βαρυσήμαντες ἐπιπτώσεις στὸ
σύνολο τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας. Η ΕΕ παρακολουθεῖ σαστισμένη τὰ γεγονότα, ἂν
καὶ ἡ ἀναμέτρηση δὲν περιορίζεται στὴν πέμπτη γενιᾶς κινητὴ τηλεφωνία. Ἀκόμα, ὅμως,
καὶ ἂν κάποιος ἀναλογιστεῖ τὶς τεράστιες δυνατότητες ποὺ προσφέρει ἡ ὑψηλὴ αὐτὴ
τεχνολογία, ἀναρωτιέται γιατί ἐγείρει τόσο σκληρὴ ἀντιπαράθεση ἀνάμεσα στὴν
παγκόσμια ὑπερδύναμη καὶ τὸν “κινέζικο δράκο”. 

Ἐπικίνδυνη
τεχνολογία αἰχμῆς 


ἀπάντηση εἶναι τόσο ἁπλή, ὅσο καὶ μεγαλειώδης: γιατί ἐνδέχεται νὰ καθορίσει τὴν
πορεία τῶν παγκόσμιων συσχετισμῶν. Ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τεράστια ἐμπορικὰ ὀφέλη, ἡ
τεχνολογία 5G σχετίζεται μὲ τὴν στρατιωτικὴ τεχνολογία καὶ τὴν τεχνολογία ἀσφάλειας,
δηλαδὴ μὲ τὴ γεωστρατηγική. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ἐν μέρει ἑρμηνεύει τὶς προσπάθειες
τῶν ὑπερδυνάμεων νὰ ἐπιβληθοῦν, περιορίζοντας ἡ μία τὴν ἄνοδο τῆς ἄλλης. 

 Τὸ
5G θεωρεῖται ἐκτὸς ἀπὸ τεχνολογία αἰχμῆς μὲ τεράστια οἰκονομικὴ σημασία καὶ τὸ ἑπόμενο
ἐργαλεῖο πολιτικῆς κυριαρχίας. Ἡ ἐκμετάλλευση τῶν δικτύων τοῦ μοιάζει μὲ τὸν
“πόλεμο ἀγωγῶν” ποὺ διεξήχθη μία δεκαετία νωρίτερα, καθορίζοντας τὴ
γεωοικονομικὴ πραγματικότητα τῆς μεταψυχροπολεμικῆς Εὐρώπης. Πλέον, ὅμως, δὲν εἶναι
οἱ δρόμοι τοῦ πετρελαίου καὶ ἡ ἐνεργειακὴ ἐξάρτηση ποὺ ἀποτελεῖ τὸ κορυφαῖο
διακύβευμα, ἀλλὰ ὁ ἔλεγχος τῆς πληροφορίας. 

 Τὸ
μελλοντικὸ τοπίο τοῦ πολέμου καὶ τῆς ἀσφάλειας στὸν κυβερνοχῶρο θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει
θεμελιωδῶς μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ 5G. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ μαίνεται ἕνας
παρασκηνιακὸς πόλεμος γιὰ τὴ στρατηγικὴ ὑπεροχὴ στὴν ὑψηλὴ τεχνολογία, τὴν ὁποία,
πρὸς τὸ παρόν, δείχνει νὰ κερδίζει ἡ Κίνα, ἡ ὁποία ἔκοψε πρώτη τὸ νῆμα, ἀποκτώντας
προβάδισμα στὴν τεχνολογία πέμπτης γενιᾶς. 

 Αὐτὸ
κατέστη δυνατὸ μέσω τῆς Huawei, τοῦ μεγαλύτερου προμηθευτῆ τηλεπικοινωνιακοῦ ἐξοπλισμοῦ
στὸν κόσμο. Ἡ ἑταιρεία ἑδρεύει στὴ Σενζὲν καὶ συνεργάζεται μὲ τὶς τρεῖς κρατικὲς
ἑταιρεῖες τηλεφωνίας τῆς Κίνας. Τίποτα δὲν ἔχει, ὅμως, ἀκόμα κριθεῖ, καθὼς ἡ
κινεζικὴ Huawei γίνεται συστηματικὴ προσπάθεια ἀπὸ τὴ Δύση νὰ περιοριστεῖ, ἐὰν ὄχι
νὰ περιθωριοποιηθεῖ. Κατηγορήθηκε ἀπὸ τὶς ΗΠΑ ὅτι ὁ ἐξοπλισμός της θὰ μποροῦσε
νὰ γίνει ἀντικείμενο ἐκμετάλλευσης ἀπὸ τὴν κινεζικὴ κυβέρνηση μὲ στόχο τὴν
κατασκοπεία…

 Γεωπολιτικὴ
ἀναταραχὴ 


γεωπολιτικὴ ἀναταραχὴ ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ βωμὸ τῆς τεχνολογίας εἶναι
δικαιολογημένη, ἂν ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι ἐνῶ τὰ ὑπάρχοντα δίκτυα συνδέουν ἀνθρώπους
μὲ ἀνθρώπους, ἡ ἑπόμενη γενιὰ 5G θὰ συνδέει ἕνα τεράστιο δίκτυο αἰσθητήρων,
ρομπὸτ καὶ αὐτόνομων ὀχημάτων, μέσω ἐξελιγμένης τεχνητῆς νοημοσύνης. Θὰ ἐπιτρέψει,
δηλαδή, στὰ ἀντικείμενα νὰ “ἐπικοινωνοῦν” μεταξύ τους, ἀνταλλάσσοντας
τεράστιους ὄγκους δεδομένων σὲ πραγματικὸ χρόνο καὶ χωρὶς ἀνθρώπινη παρέμβαση. Ὁ
ἔλεγχος, δηλαδή, στὰ παγκόσμια συστήματα κυβερνοασφάλειας θὰ ἄλλαζε ὅρους. 

 Τέλος,
ὑπάρχει καὶ τὸ ζήτημα τοῦ κέρδους. Ἡ Κομισιὸν ἔχει ἐκτιμήσει ὅτι τὰ παγκόσμια ἔσοδα
ἀπὸ τὸ δίκτυο 5G θὰ φθάσουν τὰ 225 δίσ. εὐρὼ μέχρι τὸ 2025. Μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ
ἀλλάξει διὰ παντὸς τὴν φυσιογνωμία πολλῶν διαφορετικῶν οἰκονομικῶν τομέων, ὅπως
ἡ αὐτοκινητοβιομηχανία, ἀλλὰ καὶ ἡ γεωργία. Πρωτίστως, ὅμως, στὸ κάδρο μπαίνει ἡ
διακίνηση πληροφοριῶν καὶ τὸ θεμελιῶδες ἐρώτημα τῆς προστασίας αὐτῶν.

slpress

ΠΗΓΗ orthodoxia-ellhnismos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.