«ΤΣΙΠΑΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Uncategorized
(Ψαλτοτράγουδο)

Τόν τελευταῖο καιρό εἰπώθηκαν πολλά ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας μας ἀπό ἐπίσημα -κυβερνητικά καί μή- χείλη, ὅπως: «δέν θά λάβουμε ἄλλη φορά τή Θεία Κοινωνία μέχρι νά βγεῖ τό ἐμβόλιο»!«καί ἡ καραντίνα νά σταματήσει, ἐμεῖς δέν πρόκειται νά προσκυνήσουμε τίς εἰκόνες, οὔτε νά ἀσπασθοῦμε τό χέρι τοῦ παπᾶ»! 
Ἡ ἀπαράδεκτη αὐτή στάση τῆς Πολιτείας πρός τήν Ἐκκλησία, ἀναφορικά μέ τήν ἀντιμετώπηση τῆς δῆθεν πανδημίας, μᾶς ἄφησε  κυριολεκτικά ἄφωνους!
Θέλοντας νά ἐκφράσουμε τά συναισθήματα καί τούς λογισμούς μας μέ ἁπλό τρόπο, βγῆκαν ἀπό μέσα μας αὐθόρμητα καί ἀβίαστα  τά παρακάτω λόγια, πού τελικά ἔγιναν τραγούδι…
(1ο)-
Μαζεμένοι εἴμαστε ὅλοι μιά βραδιά καί στό τζάκι καίει ἡ φωτιά, μέσ’ στά μάτια
μας φαίνεται καθαρά πώς τά χρόνια γιά μᾶς εἶναι σκληρά.
* Ἀκούγονται
νέα πώς ἀρχίζουνε 
διωγμοί σ’ὅσους ἔχουνε πίστη ὀρθή. Φοβίζουν τόν κόσμο νά μήν πάει
ἐκκλησιά γιά νά μή κολλᾶ μικρόβια!
(2ο)- Οἱ
πολιτικοί καί λιγοστοί γιατροί μέσ’ στά σπίτια μᾶς κλείσαν αὐστηρά, τό ἐνδιαφέρον
τους γιά μᾶς πολύ ἐπιδείξαν’ ἔτσι ξαφνικά.
* Κι ὁ ἕνας
κοιτᾶ ὁ ἄλλος τί θά πεῖ, τό συμπέρασμα μήπως καί βγεῖ, κι ὁ ἕνας ρωτᾶ στόν ἄλλο
μήπως καί βρεῖ μιάν ἀπάντηση ἀληθινή.
(3ο)- Τήν
νοημοσύνη μας ὑποτιμοῦν καί καγχάζουν πώς εἶναι σοφοί, μπλέ, κόκκινοι,
πράσινοι, πορτοκαλί, ὅσοι εἶναι μέσα στή Βουλή.
* Καί
τρέχουμε ὅλοι κάθε μέρα στό «κουτί», γιά ν’ ἀκούσουμε ὁ «σπῖνος» τί θά πεῖ,
γίναμε πλέον «εἰδικοί» γιατροί, καί τό ψέμμα 
πέφτει σάν βροχή!
(4ο)- Οἱ ἐκκλησιές
μας κλεῖσαν καί οἱ χριστιανοί μείναμ’ ἔξω πλέον ὀρφανοί, κι οἱ καμπάνες «ἀρρωστήσανε»
κι αὐτές, βουβαθήκαν, μείναν’ σιωπηλές.
* Στόν ἦχο
μικρόβια βρίσκουν οἱ «εἰδικοί» καί τρομάζουν τόν κόσμο πιό πολύ, κι ὁ παππούς
τό ἐγγόνι του δέν θέλει πιά νά δεῖ, τάχα μήπως πάθει ἴωση!
(5ο)-
Μακρυγιάννης, Παπαφλέσσας, Μπότσαρης, Ὑψηλάντης καί Νικηταρᾶς, ποτέ τους δέν
σκεφτόντανε φόβος τί θά πεῖ καί τό βόλι ἄς ἔπεφτε βροχή!
* Περήφανοι
ὅλοι μέ γενναία καρδιά πολεμοῦσαν γιά τή λευθεριά. Καμμιά ἄλλη ἀξία δέν βάζαν
πιό ψηλά, ἀπ’ τῆς Πατρίδος τήν ἐλευθεριά.

(6ο)- Πάνω
πού μιλούσαμ’ ὅλοι δυνατά, καί στό τζάκι ἔκαιγε ἡ φωτιά, κάποιος μίλησε γιά τά
Μαρτύρια πού οἱ  Ἅγιοι ὑπέφεραν παλιά!
* Τά νέα
Μαρτύρια θά ’χουν διαφορά καί θά εἶναι μέ ἄλλη «χροιά», δέν θά ’ναι σέ ἀρρένες
και δέν θά ’χουν αἵματα, μά θά ὑπάρχουν καί θά ’ναι φοβερά!
(7ο)- Νόμο
ἔχουν ψηφίσει μέσα στή Βουλή, θά τόν φέρουν σέ ἐφαρμογή, τό τσιπάκι ἐλέγχου ἔχουν
προμηθευτεῖ μέσ’ στό ἐμβόλιο ἤδη ἔχει μπεῖ.
*
Περήφανοι ὅλοι γιά τήν πίστη στόν Χριστό, δέν δειλιάζουμε μπρός στόν διωγμό, κι
ἄν τόν φόβο σκορπίζουν μ’ ἕνα ἐμβόλιο, λέμε ΟΧΙ στόν νόμο αὐτό.
(8ο)- Τήν ἀρρώστια
καί κλεψιά θέ νά μᾶς ποῦν πώς αὐτό, τό τσιπάκι θά βρίσκει ἄν καί μικρό, καί
δικαιοσύνη, ὑγεία, ἀσφάλεια θά παρέχει καί εἶναι γιά καλό.
* Καί
κανείς δέν μιλᾶ τήν ἀλήθεια γιά νά πεῖ κι ὅλοι ἔχουνε πιά βουβαθεῖ, κι ὅσοι δέν
θά τούς κάνουμε ὑπακοή θά μᾶς λένε πώς εἴμαστε τρελλοί!
(9ο)- Ἔλεγε
παλιά ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς πώς ἀντίχριστοι θά σᾶς κυβερνοῦν, καί πώς «τ’ ἄλαλα μαζί
καί μπάλαλα» θά εἶναι αὐτά πού τ
ή χώρα θά διοικοῦν!
*
Περήφανοι ὅλοι γιά τήν πίστη στόν Χριστό, δέν δειλιάζουμε μπρός στόν διωγμό, κι
ἄν τόν φόβο σκορπίζουν καί τήν σύγχυση, δυναμώνει ἡ Πίστη πιό πολύ.
(10ο)- Καί
τώρα οἱ ἀντίχριστοι στή σύγχρονη ἐποχή, ξεκινοῦνε μιά νέα ἀρχή, ν’ ἀλλοιώσουνε
τόν νοῦ καί τήν ψυχή, μέ μιά ἔνεση φαρμακερή.
* Κι ἄν
τόν φόβο σκορπίζουν καί τήν σύγχυση, οἱ πειρασμοί δυναμώνουν τήν ψυχή, δέν
δειλιάζουμε ’μεῖς μπροστά στόν διωγμό, ὁ Χριστός κι ἡ Παναγιά μᾶς εὐλογεῖ.
* Κι ἄν
στό τζάκι μέσα πιά, ἔχει σβήσει ἡ φωτιά, ἡ καρδιά μας ἔχει ζεστασιά,
καί
ψελλίζει σεμνά στόν Χριστό μας μπροστά, ἀδιάλειπτα καί νοερά,
* «Κύριε ἐλέησον
ἡμᾶς» λέν τά χείλη σιωπηλά, καί ἀπ’ τά μάτια ἕνα δάκρυ κυλᾶ,
 δάδα ἄσβηστη ἐκεῖ μένει ἡ πίστη ἀκλόνητη, στοῦ
Χριστοῦ μας τήν ἁγία διδαχή!
*Κι ὁ
Χριστός κι ἡ Παναγιά θά εὐλογοῦν ἀπό ψηλά, θά σκορποῦν σ’ ὅλους μας παρηγοριά,
κι ὁ
Χριστός κι ἡ Παναγιά θά μιλήσουν τελικά, ἀπ’ τά Οὐράνια μέ φωνή γλυκιά.
*Κι ὁ
Χριστός κι ἡ Παναγιά μ’ ἕνα  νεῦμα ἁπαλά,
θά συντρίψουν ὅλα τά κακά,
κι ὁ
Χριστός κι ἡ Παναγιά μ’ ἕνα νεῦμα σιωπηλά θ’ ἀφανίσουν ὅλα τά δεινά, ἀμήν!

2 σκέψεις στο “«ΤΣΙΠΑΚΙ ΕΛΕΓΧΟΥ»

 1. Άραγε ήρθαν τα χρόνια που προείδε ο άγιος Νεκτάριος της όπτινα.Παραθέτω την προφητεία

  Τα τωρινά βάσανα μας μοιάζουν με τσιμπήματα εντόμων, συγκρινόμενα με τα βάσανα των εσχάτων χρόνων.

  Μεγάλες κοινωνικές καταστροφές περιμένουν την ανθρωπότητα. Τα τωρινά βάσανα μας μοιάζουν με τσιμπήματα εντόμων, συγκρινόμενα με τα βάσανα των εσχάτων χρόνων.

  Πολλοί το διαισθάνονται ενστικτωδώς, όπως τα μυρμήγκια την κακοκαιρία.

  Άλλα οι πιστοί Χριστιανοί μπορούν να μην φοβούνται. Η Χάρη του Θεού, τους προστατεύει πάντα.

  Στα τέλη θα συμβεί με τους πιστούς ότι έγινε με τους Αποστόλους πριν από την Κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κάθε πιστός, όπου κι αν βρίσκεται, θα μεταφερθεί μ’ ένα σύννεφο μέσα στην Κιβωτό της Εκκλησίας. Μόνο αυτοί που θα βρεθούν μέσα, θα σωθούν.

  Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα (✞ 29 Απριλίου/12 Μαΐου 1928)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.