ΓΟΝΥΚΛΙΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Uncategorized

Ε
ἶναι γνωστό ὅτι ἡ κάθοδος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος στούς Ἀ­­­πο­στόλους ἔγινε ἡμέρα Κυ­ρια­κή, τήν τρίτη ὥρα ἀπό τήν ἀνατολή
τοῦ ἥλιου (δηλαδή γύρω στίς ἐννιά τό πρωί). Σύμ­­φω­­να ὅμως μέ τήν ἀρχαία πα­­­ράδοση
τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ἐπιτρέπεται νά γονατίζουμε τήν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς
(μετά τό «Φῶς ἱλαρόν…» τοῦ Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου –πού σηματοδοτεῖ τήν ἔναρξη
τῆς ἑπόμενης ἡμέρας– μέχρι τό «Φῶς ἱλαρόν…» τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς), διότι
κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἀναστήθηκε ὁ Κύριός μας καί μαζί Του καί ἐμεῖς
, –καί γιά
τοῦτο θεωρεῖται ἡμέρα χαρᾶς, ἐπειδή λυτρωθήκαμε ἀπό τή φθορά καί τόν θάνατο. Ἐπιπλέον
ἡ θεία Λειτουργία εἶναι ἀναστάσιμο μυστήριο –ὁποιαδήποτε ἡμέρα κι ἄν τελεῖται– καί
ὡς ἐκ τούτου ποτέ, κατά τή διάρκειά της, δέν γονατίζουμε. Τό ἴδιο ἰσχύει καί
γιά τό χρονικό διάστημα τῶν πενήντα ἡμερῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου, ἐ­­πειδή ὅλη αὐτή
ἡ περίοδος εἶναι συνέχεια τοῦ Πάσχα καί θεωρεῖται ἀναστάσιμη.
Γι᾿ αὐτό καί ἡ Ἀκολουθία
τῆς Γονυκλυσίας κανονικά πρέ­πει νά τελεῖται τίς ἀπογευματινές ὧρες.
(Ἀπό τόν Τόμο πενταετίας «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ»,
2010-2014)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.