ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑ

Uncategorized
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Π
έθανε ὁ γέροντας ἱερέας σας.
Στή θέση του ἦρθε ἕνα νεαρός ἱερέας, πού μόλις ἀποφοίτησε ἀπό τήν ἱερατική
σχολή. Μέ χαρά φιλούσατε τό χέρι τοῦ γέροντα ἱερέα. Ἀλλά τώρα σᾶς ἦρθε ἕνας
νεαρός! Πῶς νά τοῦ φιλήσετε τό χέρι ἀφοῦ εἶναι πολύ νεότερός σας;…
Θά σᾶς
διηγηθῶ μιά ἱστορία γιά τόν σέρβο βασιλιά Μίλος. Κάποτε θά λειτουργοῦσε ἕνας ὄχι
ἡλικιωμένος, ἀλλά πολύ νέος ἱερέας. Ὁ γερο-βασιλιάς ἦταν πολύ εὐσεβής. Ἡ θεία
Λειτουργία δέν ἄρχιζε, ἄν δέν εἶχε ἀκόμη πάει καί αὐτός στήν ἐκκλησία. Καί ὅταν
ἐπῆ­γε, στάθηκε στή μέση στό θρόνο του, καί προσευχόταν ὅπως ὅλοι. Ὅταν
τελείωσε ἡ Λειτουργία, ὁ βασιλιάς πῆγε νά φιλήσει τό χέρι τοῦ παπᾶ καί νά πάρει
ἀντίδωρο. Μά ἐκεῖνος ἀπό σεβασμό ἔδωσε τό ἀντίδωρο, καί τράβηξε γρήγορα τό χέρι
του, γιά νά μήν τό φιλήσει ὁ γερο-βασιλιάς. Τότε ὁ βασιλιάς Μίλος τόν κοίταξε αὐστηρά
καί τοῦ εἶπε:
_Δός
μου τό χέρι σου. Δέν φιλάω τό δικό σου χέρι, πάτερ. Τήν ἱερωσύνη σου προσκυνῶ,
πού εἶναι πιό μεγάλη καί ἀπό μένα καί ἀπό σένα!
Τώρα
τό καταλαβαίνεις τό νόημα. Ὁ γερο-βασιλιάς μίλησε στήν ἐκκλησία θεόπνευστα.
Ὁ ἱερέας
σας μπορεῖ νά εἶναι μόλις 25 χρονῶν. Μά ἡ ἱερωσύνη του εἶναι ἀπό καταβολῆς
κόσμου. Ὅταν λοιπόν τοῦ ἀσπάζεσθε τό χέρι, προσκυνᾶτε τήν ἱερωσύνη του, πού
φθάνει διαδοχικά ἀπό τόν Χριστό καί τούς Ἀποστόλους μέχρι τόν ἱερέα σας.

Ὅταν
φιλᾶτε τό χέρι τοῦ παπᾶ σας, φιλᾶτε ὁλόκληρη τήν ἁλυσίδα τῶν ὁσίων καί ἁγίων ἱερέων
καί ἱεραρχῶν, ἀπό τούς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα. Ἀσπάζεσθε καί προσκυνᾶτε τόν ἅγιο
Ἰγνάτιο τόν Θεοφόρο, τόν ἅγιο Νικόλαο, τόν ἅγιο Βασίλειο, τόν ἅγιο Σάββα καί «ὅλους
τούς ἐπιγείους ἀγγέλους καί οὐρανίους ἀνθρώπους», πού ὅταν ἦταν στή γῆ ἐκοσμοῦσαν
τήν Ἐκκλησία καί τώρα στολίζουν τόν οὐρανό! Τό φίλημα πού κάνουμε στό χέρι τοῦ
παπᾶ δέν εἶναι φίλημα φυσικό. Εἶναι φίλημα ἅγιον, ὅπως γράφει στούς Κορινθίους ὁ
ἀπόστολος Παῦλος.
Νά
τό  ἀσπάζεσθε λοιπόν τό χέρι τοῦ ἱερέα
πού σᾶς εὐλογεῖ. Εἶναι εὐλογημένο ἀπό τόν Θεό. Μέ τή χάρη τῆς ἱερωσύνης. Μέ τή
χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος.
Νά τό
φιλᾶτε τό χέρι τοῦ ἱερέα σας. Ὅσο νέος καί ἄν εἶναι. Καί νά τόν ἀκοῦτε.

Ἁγίου Νικολάου (Βελιμίροβιτς), Ἐπισκόπου Ἀχρίδος (†1956) _ ἀπό τό βιβλίο ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ (ἀπαντήσεις σέ ζητήματα προσωπικά), ἔκδ. Ἱ.Μητροπόλεως Νικοπόλεως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *