Τῌ 28ῃ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΥ

Uncategorized
 ὅσιος
Ἀνδρέας, σύμφωνα μέ τόν Βίο του, ἦταν σλαβικῆς μᾶλλον καταγωγῆς. Ζοῦσε στήν Κωνσταντινούπολη
στά χρόνια τοῦ βασιλιᾶ Λέοντος Στ΄ τοῦ Σοφοῦ (886-911) καί ἦταν δοῦλος κάποιου πρωτοσπαθάριου.
Σέ ἡλικία 36 χρόνων, ὕστερα ἀπό θεία κλήση, ἄρχισε νά προσποιεῖται τόν τρελό. Ὡς
διά Χριστόν σαλός ἔζησε τά ὑπόλοιπα τριάντα χρόνια τῆς ζωῆς του, χρόνια γεμάτα παθήματα,
κακουχίες καί ἐξευτελισμούς, ἀλλά καί θεῖα ὁράματα, προφητεῖες, ἀποκαλύψεις, θεολογικές
καί συμβουλευτικές συζητήσεις, ἀγῶνες γιά τή σωτηρία τοῦ πλησίον.
Προφητεῖες
γιά τούς ἔσχατους καιρούς ἀπό τόν ὅσιο Ἀνδρέα τόν διά Χριστόν σαλό γιά τά
ρυπαρά ἔθνη
καί τόν Ἀντίχριστο:
[…]«Ὅταν
θά πλησιάζει ἡ συντέλεια, τότε ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου θά χειροτερεύει καί οἱ συμφορές
θά πολλαπλασιάζονται.
»Τή
χρονιά ἐκείνη ὁ Κύριος θ᾿ ἀνοίξει τίς πύλες τῶν Ἰνδιῶν, πού τίς εἶχε κλείσει ὁ βασιλιάς
τῶν Μακεδόνων Ἀλέξανδρος, καί θά ξεχυθοῦν ἀπό ᾿κεῖ ἑβδομήντα δύο βασιλιάδες μέ τούς
λαούς τους, τά λεγόμενα ρυπαρά ἔθνη, πού δέν ἔχουν τά ὅμοιά τους σέ ἀηδία καί
δυσοσμία. Θά σκορπιστοῦν σ᾿ ὅλον τόν κόσμο. Θά τρῶνε ὠμές σάρκες ἀνθρώπων καί θά
πίνουν τό αἷμα τους. Θά καταβροχθίζουν ἀκόμα μέ μεγάλη ἡδονή σκυλιά, ποντίκια, βατράχια,
μύγες καί κάθε ἀκαθαρσία. Ἀλίμονο στίς περιοχές ἀπό τίς ὁποῖες θά περάσουν!

Ἄν εἶναι δυνατόν, Κύριε, ἄς μήν ὑπάρχουν τότε χριστιανοί! Γνωρίζω, ὅμως, ὅτι θά
ὑπάρχουν.
»Οἱ
μέρες ἐκεῖνες θά γίνουν σκοτεινές, σάν νά θρηνοῦν στόν ἀέρα γιά ὅσα φρικτά θά διαπράξουν
τά ρυπαρά ἔθνη. Ὁ ἥλιος θά γίνει κατακόκκινος σάν τό αἷμα, ἡ σελήνη θά σκοτιστεῖ
καί τ᾿ ἀστέρια θά σβήσουν, καθώς θά τά βλέπουν νά συναγωνίζονται στή μιαρότητα:
Θά κατασκάψουν τή γῆ, θά κάνουν ἀποχωρητήρια τά ἅγια θυσιαστήρια καί θά βεβηλώσουν
τά ἱερά σκεύη. Ὅσοι θά κατοικοῦν τότε στήν Ἀσία, ἄς καταφύγουν στά νησιά, γιατί
τά ρυπαρά ἔθνη δέν θά πᾶνε ἐκεῖ, καί ἄς πενθήσουν γιά ἑξακόσιες ἑξήντα μέρες.
»Τότε
θά γεννηθεῖ ἀπό τή φυλή τοῦ Δάν ὁ Ἀντίχριστος. Αὐτός θά εἶναι ἕνα αἰσχρό
καί ρυπαρό σκεῦος , πού θά δημιουργηθεῖ μέ παραχώρηση Θεοῦ, ὥστε μέσα του νά κατασκηνώσει
ὁ διάβολος, ἀφοῦ προηγουμένως θά λυθεῖ ἀπό τά δεσμά, μέ τά ὁποῖα τόν ἔχει δέσει
ὁ Χριστός ἀπό τότε πού κατέβηκε στόν ἅδη. Ἔτσι θά ἐκπληρωθοῦν οἱ προφητεῖες. Θά
γεννηθεῖ, λοιπόν, ὁ Ἀντίχριστος ὡς ἄνθρωπος […]
»Τότε
ὁ πλάνος Ἀντίχριστος θ᾿ ἀρχίσει νά καταπιέζει καί νά ταλαιπωρεῖ τούς χριστιανούς
μέ θλίψεις καί βάσανα ὥς τήν τελευταία τους πνοή
. Ὅποιος δέν πλανηθεῖ καί
δέν πιστέψει σ᾿ αὐτόν, θά ἀναδειχθεῖ ἐκλεκτός καί ἄξιος φίλος τοῦ Χριστοῦ.
Ὅλοι,
βέβαια, οἱ ἅγιοι εἶναι μακάριοι. Τρεῖς φορές μακάριοι, ὅμως, θά εἶναι ὅσοι θά
μαρτυρήσουν τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου, γιατί αὐτοί θά δοξαστοῦν αἰώνια περισσότερο
ἀπό τούς ἄλλους.

»Ὕστερα
θά ξεσπάσει πόλεμος φοβερός ἀνάμεσα στόν Ἀντίχριστο καί τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.
Μόλις, δηλαδή, ὁ Ἀντίχριστος ἀντιληφθεῖ ὅτι πλησιάζει τό τέλος τοῦ κόσμου, θά ἀντιπαραταχθεῖ
στόν οὐρανό μέ μεγάλη μανία, μέ ἀστραπές καί βροντές καί κρότους τόσο δυνατούς,
πού ὁ κόσμος ὅλος θλα συγκλονίζεται. Μακάριοι, ξαναλέω, θά εἶναι ἐκεῖνοι πού
θά κρατήσουν ἀκλόνητη τήν πίστη τους στόν Χριστό, τόν ἀληθινό Θεό μας
, πού σαρκώθηκε
καί γεννήθηκε ἀπό τήν ἁγία Παρθένο Μαρία. Μακάριοι θά εἶναι ἐκεῖνοι πού θά πεθάνουν
γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐλέγχοντας θαρρετά τόν Ἀντίχριστο καί τήν πλάνη του.
[…]
»Ἄλλοι ἄνθρωποι θά
θανατωθοῦν ἀπό τά ρυπαρά ἔθνη, ἄλλοι θά σκοτωθοῦν στούς πυκνούς πολέμους καί ἄλλοι
θά ἐξοντωθοῦν ἀπό τόν Ἀντίχριστο, ἐπειδή θά μείνουν πιστοί στόν Κύριο. Σέ ὅσους
θά πιστέψουν στόν Ἀντίχριστο καί θά τόν προσκυνήσουν θά στείλει ὁ Θεός φτερωτά θηρία,
πού στίς οὐρές τους θά ἔχουν φαρμακερά κεντριά. Ἐκεῖνοι, λοιπόν, πού δέν θά ἔχουν
στά μέτωπά τους σώα καί ἀκέραιη τή σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ, θά βροῦν φρικτό θάνατο
ἀπό τά κεντριά τῶν θηρίων. Καί οἱ ἅγιοι, πού μέ μεγάλο ἀγώνα θά ἔχουν φυλάξει ἀκέραιη
τή σφραγίδα τοῦ Χριστοῦ –ὅσοι θά ξεφύγουν ἀπό τόν Ἀντίχριστο–, θά καταφύγουν στά
βουνά καί τίς ἐρημιές. Ὁ Κύριος, ὅμως, μέ τή θεϊκή Του δύναμη θά τούς συγκεντρώσει
στήν ἁγία πόλη Σιών. Αὐτοί εἶναι πού ἔχουν γραφεῖ στό βιβλίο τῆς ζωῆς. […]
»Ὅποιος,
λοιπόν, δεῖ τά ρυπαρά ἔθνη νά ἔρχονται στόν κόσμο, ἄς γνωρίζει, πώς ὅλα, ὅσα πρόκειται
νά συμβοῦν, εἶναι κοντά καί πώς ὁ Κριτής θά ἔρθει σέ λίγο γιά ν᾿ ἀποδώσει στόν καθένα
σύμφωνα μέ τά ἔργα του.
(Ἀποσπάσματα
ἀπό τό βιβλίο Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός, ἐκδ. Ἱερά Μονή Παρακλήτου
201424, σ. 32-34 καί 266-270) 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.