Ὁ Λουκασένκο κατά τῆς ἀποθάρρυνσης τοῦ κόσμου νά πηγαίνει στήν Ἐκκλησία

Uncategorized

Τίτλος πρωτοτύπου:

Lukashenko against
discouraging people from going to church

Περιφέρεια
Σμολεβίτσι 20 Ἀπριλίου (εἰδησεογραφικό πρακτωρεῖο BelTA). Ἐν ὄψει τῆς πανδημίας
τοῦ κορονοϊοῦ, οἱ ἄνθρωποι δέν θά πρέπει νά ἀπονθαρρύνονται ἀπό τό νά πηγαίνουν
στήν Ἐκκλησία, εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Λευκορωσσίας Ἀλέξανδρος Λουκασένκο, καθώς ἐπισκέφθηκε
τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀναλήψεως στό χωριό Μάλιε Λιάντι στήν περιφέρεια Σμολεβίτσι τό
Πάσχα στίς 19 Ἀπριλίου, ὅπως ἔμαθε τό πρακτωρεῖο BELTΑ.
Καθώς
συνομιλοῦσε μέ τούς ἐκκλησιαζομένους  ὁ ἐπικεφαλῆς
τῆς Πολιτείας σημείωσε πώς δέν κρύβει ποτέ τίποτε. Μέ τά δικά του λόγια, αὐτό εἶναι
σχεδόν ἀδύνατο στήν πολιτική. «Θά ἔπρεπε νά σᾶς πῶ πώς δέν ὑποστηρίζω αὐτούς
πού ἔκλεισαν τόν δρόμο πρός τήν Ἐκκλησία γιά τούς ἀνθρώπους. Δέν καλοσωρίζω
τέτοιου εἴδους πολιτική. Πλέον τούτων, γνωρίζετε τή θέση μου: βώνουμε τέτοιους ἰούς
κάθε χρόνο», εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος Λουκασένκο.
Ὁ Πρόεδρος ἀνεμνήσθη ὅτι ἑκατομμύρια ἀνθρώπων
προσεύχονται στόν Θεό, πολλοί δέ ἐκ τῶν πιστῶν εἶναι πολύ ἰσχυροί ἄνθρωποι.
«Γνωρίζω πολλούς ἀπό αὐτούς. Παρόλα αὐτά, ἀνάμεσα σέ αὐτήν τήν ψύχωση (οὔτε κάν
τήν ἀσθένεια), ὁ καθένας ἔσπευσε νά φύγει μακριά ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀντί νά
σπεύδει πρός τήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι καλό αὐτό. Παρόλα αὐτά, αὐτή εἶναι ἡ ἄποψή
μου, καί δέν ἐπιβάλλω σέ κανέναν νά τήν δεχθεῖ. Ἁπλῶς πιστεύω πώς κάποιος θά ἔπρεπε
πάντα νά δρᾶ καταλλήλως καί ἀναλόγως: ἄν χρειάζεται νά φορέσεις μιά μάσκα, φόρα
την, ἄν πρέπει νά προστατεύσεις τόν ἑαυτό σου μέ κάποιον ἄλλο τρόπο, ἁπλῶς κάν᾿
το. Ὅμως, δράσε ἀνάλογα», παρότρυνε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς πολιτείας.


Ὁ Ἀλέξανδρος
Λουκασένκο πρόσθεσε πώς οἱ ἄνθρωποι ἔρχονται στήν Ἐκκλησία γιά νά ζητήσουν ἀπό
τόν Θεό νά τούς βοηθήσει, παρόλα αὐτά ὄλοι δέν συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τίς ἐντολές:
εἶναι ἀπρόσεκτοι ἀναφορικά μέ τήν φύση, ἐγκατέλειψαν ἠθικές ἀξίες καί εἶναι ἕτοιμοι
νά κάνουν τό ὁτιδήποτε γιά τά χρήματα. «Αὐτό δέν εἶναι ἐντάξει. Νομίζω πώς (ὁ
Θεός) μᾶς χτύπησε ἐπάνω στό κεφάλι, ἐπειδή πιθανῶς νά τό ἀξίζαμε. Κάποιοι
χτυπήθηκαν περισσότερο, ἁπλῶς κοιτάξτε τόν κόσμο, πῶς αὐτή ἡ ψύχωση ἐκτυλίσσεται,
σάν μιά ἀσθένεια. Περισσότερο, σέ κάποιον καιρό ἀπό τώρα θά δοῦμε ποιοί ἐκμεταλλεύονται
αὐτήν τήν κατάσταση γιά νά ἐπιτύχουν τούς στόχους τους.

Ἔχω ἤδη πεῖ πρωτύτερα ὅτι
ὁ κορονοίός ἔχει μετατραπεῖ σέ πολιτική· Καί ἤθελα οἱ Ἀρχές μας καί ὁ λαός μας
νά τό συνειδητοποιήσει. Οἱ ἄνθρωποι δέν σκέπτονται περί τῆς ἀσθένειας καί πῶς
θά βοηθήσουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, σκέπτονται πώς νά περιφράξουν τούς ἑαυτούς τους
πιό ἀποτελεσματικά. Ὅλο λέμε πώς εἶναι καλύτερα νά εἴμαστε ἑνωμένοι ὅλοι μαζί, ἀλλά
δροῦμε στήν ἀντίθετη κατεύθυνση. Ἔτσι, βλέπετε τί συμβαίνει καί πῶς μερικές χῶρες
χρησιμοποιοῦν αὐτά τά θέματα γιά τά συμφέροντά τους. Θά ἔλθουν καί χειρότερα»,
εἶπε ὁ Πρόεδρος.

Ὁ ἐπικεφαλῆς
τοῦ Κράτους ἐπανέλαβε τήν στάση του: ὁ κορονοϊός θά ξεθωριάσει, ἔτσι λοιπόν εἶναι
ὥρα νά σκεφτοῦμε πῶς θά μετριάσουμε τήν ἐπίπτωσή του. «Εἶναι δύσκολο νά εἶσαι
μόνος μέσα στόν κόσμο, εἰδικά, ὅταν πηγαίνεις κόντρα στό ρεῦμα. Παρόλα αὐτά, ἔλαβα
μιά ἀπόφαση νά μήν κλείσω τίποτε καί νά συνεχίσω νά ἐργάζομαι. Πῶς μπορεῖ
κάποιος νά κατεβάσει τά ρολά καί νά σταματήσει νά ἐργάζεται, ἐνῶ οἱ ἀγρότες
σπέρνουν; Ἄν δέν σπείρουν, δέν θά ἔχουμε τίποτε νά φᾶμε. Αὐτοί πού ἔκλεισαν τά
πράγματα, φωτισμένοι, ἰσχυροί καί δημοκρατικοί, ἄρχισαν πάλι νά ἐργάζονται,
ξαναάνοιξαν ἐργοστάσια, ἐγκαταστάσεις, νηπιαγωγεῖα καί σχολεῖα. Παρόλα αὐτά οἱ
δεῖκτες θανάτου εἶναι ἀκόμη πολύ ὑψηλοί:φθάνουν μέχρι 600 ἄτομα τήν ἡμέρα.
Γιατί τότε ἔβαλαν τά πάντα σέ ἀναμονή;», ρώτησε ὁ Ἀλέξανδρος Λουκασένκο.

Λευκορωσσία ἀπεφάσισε νά μήν ἀλλάξει τόν τρόπο τῆς ζωῆς της δραματικά: ἄν οἱ ἀγρότες
ξεκίνησαν νά σπέρνουν, ἀφῆστε τους νά τό κάνουν, ἄν οἱ ἐργάτες πηγαίνουν στό ἐργοστάσιο,
ἀφῆστε τους νά πᾶνε. «Μέ ἄλλα λόγια, δέν θά ἔπρεπε νά ἀλλάξουμε τόν τρόπο ζωῆς
κάτω ἀπό αὐτές τίς συνθῆκες. Διά τοῦτο δέν ἀπαγόρευσα νά ἐργάζεται κάποιος τήν
γῆ. Οὔτε καί διέταξα νά κλείσουν τά ἐργοστάσια ἤ νά σφραγίσουν τά σύνορα. Ἔχουμε
καθορίσει διαδρόμους μεταφορᾶς καί χιλιάδες ὀχήματα μεταφέρουν τά ἀπαραίτητα ἀγαθά
μέσῳ τῆς ἐπικράτειάς μας γιά μᾶς καί ἀπό Δύση πρός Ἀνατολή, παρά ὁρισμένα
προβλήματα», εἶπε ὁ Ἀλέξανδρος Λουκασένκο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.