ΧΩΡΙΣ ΚΟΣΜΟ… Η ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΚΟΙΝΟΒΙΟ!

Uncategorized

Ἡ τρίτη μέρα τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία
εἶναι ἀφιερωμένη στήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ, τήν Θεοτόκο, τιμήθηκε ἰδιαιτέρως καί φέτος
στό Ἱερό Κοινόβιο Ὁσίου Νικοδήμου, στό ὄρος Πάϊκο.
Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθηκαν καί οἱ
σημερινοί ἅγιοι Ραφαήλ, Νικόλαος καί ἡ παρθενομάρτυς Εἰρήνη καί οἱ σύν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες.
Οἱ ἀκολουθίες τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ πανηγυρική θεία Λειτουργία (20 καί
21 Ἀπριλίου 2020) ὑπῆρξαν πράγματι πνευματικές μυσταγωγίες, τέτοιες πού θά τίς ζήλευαν
ἀκόμη καί οἱ ἀσκητές τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἡ ἀπουσία φέτος τῶν πολυάριθμων προσκυνητῶν
προσέδωσε ἕναν ἄλλο, λαμπρότερο τόνο στίς ἀκολουθίες τῆς Μονῆς.
Τά προηγούμενα χρόνια, κάθε φορά τέτοιες μέρες ὁ μεγάλος ναός
δέν χωροῦσε τό πλῆθος τῶν προσερχομένων προσκυνητῶν καί ἡ πλαγιά τοῦ ὄρους
Πάϊκου ἔσφυζε ἀπό πιστούς πού συμμετεῖχαν στήν λιτανευτική πορεία τῶν πατέρων τῆς
Μονῆς πρός τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Φέτος ὁ φόβος τοῦ… κορωνοϊοῦ ἀπέτρεψε μιά
μεγάλη συγκέντρωση καί ἕνα καθιερωμένο ἀντάμωμα χριστιανῶν…
Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Ἀνάσταση
τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ συμπίπτει πάντοτε μέ τόν ἐρχομό τῆς ἄνοιξης. Ἡ ἐποχή αὐτή
εἶναι ἡ πιό χαρούμενη καί ἑορταστική περίοδος τῆς φύσης. Ὁλόκληρη ἡ φύση χορεύει
στόν ρυθμό αὐτῆς τῆς χαρᾶς, τῆς Ἀναστάσεως. Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἔαρ ψυχῶν. Σ᾿ αὐτό
τό μυστικό ἔαρ τῆς χάρης προβάλλουν οἱ ἀθλοφόροι Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαος καί ἡ
παρθενομάρτυς Εἰρήνη μέ τό σεπτό μαρτύριό τους. Εἶναι τά κόκκινα ἄνθη τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ γιά τά ὁποῖα σεμνύνεται ἡ Ἐκκλησία. Οἱ Μάρτυρες τῆς Πίστεως πρόσφεραν τό
αἷμα τους καί ὡς ἀντάλλαγμα ἔλαβαν τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὡς καλλίνικοι ἀθλητές
ἔλαβαν τό οὐράνιο στεφάνι τῆς νίκης. Καί ὡς ἀστέρια φωτεινά λάμπουν στό στερέωμα
τοῦ οὐρανοῦ, πρεσβεύοντας πρός τόν Θεό καί γιά τήν σωτηρία τή δική μας.
Ὅπως εἶναι γνωστό τό Καθολικό τῆς
Μονῆς εἶναι ἀφιερωμένο στούς ἁγίους Ραφαήλ, Νικόλαο καί Εἰρήνη, οἱ ὁποῖοι ἑορτάζονται
κάθε χρόνο πανηγυρικῶς. Τεμάχια ἀπό τά θαυματουργά ἱερά τους λείψανα βρίσκονται
τοποθετημένα μέσα σέ ἀργυρή λειψανοθήκη καί ἐκτίθενται πρός προσκύνηση, τονίζοντας
ἔτσι ἀκόμη περισσότερο τήν παρουσία τῶν Ἁγίων στήν ζωή μας.
Εὐχόμεθα οἱ Ἅγιοι νεοφανεῖς μάρτυρες
Ραφαήλ, Νικόλαος καί Εἰρήνη νά βρίσκονται πάντοτε πρεσβευτές μας πρός τόν Ἀναστάντα
Ἰησοῦ. Ἐκεῖνοι μέ τό μαρτύριό τους κέρδισαν τό στεφάνι τῆς νίκης. Ἐμεῖς μέ τήν ὑπομονή
μας στούς πειρασμούς καί τίς θλίψεις τῆς ζωῆς αὐτῆς, μέ τήν ἀναθέρμανση τῆς πίστης
μας στόν Σωτήρα μας Χριστό ὀφείλουμε νά ἀγωνιστοῦμε ὥς τό τέλος, ὥστε νά κερδίσουμε
τό δικό μας στεφάνι τῆς νίκης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.