ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (16η πρός 17η Ἀπριλίου 2020).– Ἀπολυτίκιο : «Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί…».
– Α΄ Εὐαγγέλιον, Ἀντίφωνα : «Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν κατά τοῦ Κυρίου…».
– Β΄ Εὐαγγέλιον, Ἀντίφωνα : «Σήμερον ὁ Ἰούδας καταλιμπάνει τόν Διδάσκαλον…».
– Ἀντίφωνα : «Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου…», ἔξοδος τοῦ Ἑσταυρωμένου ἐκ τού Ἱεροῦ βήματος.
– Ἐξαποστειλάριον : «Τόν ληστήν αὐθημερόν…».
– Αἷνοι : «Δύο καί πονηρά ἐποίησεν ὁ πρωτότοκος λαός μου Ἰσραήλ….», Δόξα : «Ἐξέδυσάν με τά ἱμάτιά μου…», Καί νῦν : «Τόν νῶτον μου ἔδωκα εἰς μαστίγωσιν…».
– Ι΄ Εὐαγγέλιον, ΙΑ΄ Εὐαγγέλιον.
– Ἀπόστιχα : «Πᾶσα ἡ κτίσις ἠλλοιοῦτο φόβῳ…», Δόξα : «Κύριε ἀναβαίνοντός Σου ἐν τῷ Σταυρῶ…», Καί νῦν : «Ἤδη βάπτεται κάλαμος ἀποφάσεως…».
– ΙΒ΄ Εὐαγγέλιον.
– Ἀπολυτίκιον : «Ἐξηγόρασας ἡμᾶς…».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *